Hírek

Elérhetőségek

Az Önkormányzat bizottságainak nyilvános ülésein hozott határozatok

Évenként és bizottságok szerinti bontásban az átruházott hatáskörben hozott döntések 1 évre visszamenőleg tölthetők le.

2020. évi bizottsági határozatok

Gazdasági Bizottság 2020. évi határozatai

Humán Bizottság 2020. évi határozatai

Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 2020. évi határozatai

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2020. évi határozatai

2021. évi bizottsági határozatok

Gazdasági Bizottság 2021. évi határozatai

Humán Bizottság 2021. évi határozatai

Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 2021. évi határozatai

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2021. évi határozatai