Hírek

Elérhetőségek

"Cegléd Város Szociális Szolgálatáért" szakmai elismerés

Cegléd Város Önkormányzata évente 3 személynek a város polgármestere, a Képviselő-testület tagjai és bizottságai, valamint a szociális szolgálatok munkáltatói, a civil, illetve társadalmi szervek képviselői a rendelet melléklete szerinti adatlapon szeptember 15-ig benyújtott javaslata szerint "Cegléd Város Szociális Szolgálatáért" szakmai elismerésben részesítheti a Cegléd Város Önkormányzatának 38/2003. (XII. 31.) Ök. rendelete alapján.


Eddig elismerésben részesültek

2023.
Lászlóné Kernács Ibolya - a Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Házi segítségnyújtást nyújtó szakmai egységének gondozónője

Lászlóné Kernács Ibolya 17 éve dolgozik gondozónőként a Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Házi segítségnyújtást nyújtó szakmai egységében. 1984-ben női ruhakészítő szakképesítést szerzett, és több éven keresztül varrónőként, majd eladóként dolgozott. Munkája során mindig szeretettel fordult az idősek felé, így ismerősei javaslatára 2006-ban jelentkezett a Gondozási központba házi szociális gondozónak. A gondozói munkához szükséges képzettség megszerzése érdekében munka mellett tanult, és 2017-ben szociális gondozó-ápoló szakképesítést szerzett.

Ibolya a munkáját nagy alázattal, lelkiismeretesen és a legjobb tudása szerint végzi. A rábízott ellátottak kedvessége, figyelmessége miatt hamar a bizalmunkba fogadják, ragaszkodnak hozzá. A lelkiismeretes és hozzáértő gondozáson, ápoláson túl sokkal többet nyújt az időseknek: figyelmet, tiszteletet, szeretetet. Folyamatosan arra törekszik, hogy az idősek mindennapjait minél komfortosabbá, biztonságosabbá tegye. Ha szükséges naponta több alkalommal is látogatja a gondozottakat. Az idősgondozás során sokszor van szükség arra, hogy a hivatalos munkaidőn túl is figyeljenek az idősekre, főleg súlyos betegségek, krízisek vagy egyéb élethelyzetek miatt. Ezekben az esetekben mindig elsőként vállal feladatot.

Ibolya a munkatársaival is jó kapcsolatot alakított ki, mindenkivel szemben segítőkész és barátságos, számítani lehet a szorgalmas munkájára, hozzáértésére, bizalmára.

Értékes emberi tulajdonságai és magas színvonalú munkája elismeréseként ítélte oda a Képviselő-testület Lászlóné Kernács Ibolyának a "Cegléd Város Szociális Szolgálatáért" szakmai kitüntetést.

Mocsáriné Kiss Bernadett - a Pest Vármegyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatala Gyámügyi Osztályának gyámügyi ügyintézője

Mocsáriné Kiss Bernadett 2001-ben szerezte szociálpedagógusi diplomáját a Nyugat- Magyarországi Egyetemen, majd ezt követően 2013-ig a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Prevenciós Központ Gyermekjóléti Központjának munkatársa volt, ahol családgondozóként segítette a rászoruló családokat. 2013 óta a Pest Vármegyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatalának Gyámügyi Osztályánál dolgozik gyámügyi ügyintézőként.

Feladatait teljes odaadással, magas szakmai színvonalon végzi, a gyermekvédelem területét lefedő jogszabályokat naprakészen követi és alkalmazza. A pálya iránti abszolút elkötelezettség jellemzi: munkájában precíz, kitartó, helytállása példaértékű. Munkája fókuszában a családból kiemelt ideiglenes hatállyal elhelyezésre kerülő, valamint a nevelésben lévő gyermekek állnak. A munkaköréhez tartozó összes gyermek életét nyomon követi, a lelkileg sokszor megterhelő döntéseket mindig megalapozottan, a kiskorúak mindenekfelett álló érdekeit szem előtt tartva hozza meg. A szegény sorsú családokkal türelmes, toleráns, nem ítélkező, segítő szándék vezérli, amely viselkedés egyben nagyfokú szociális érzékenységre utal.

Dolgozó nőként és háromgyerekes édesanyaként is egyaránt helytáll, a munka és a magánélet egyensúlyát példamutatóan meg tudja valósítani. Szakmai tudása és felkészültsége kivívta kollégái elismerését, akikkel mindig segítőkész. Barátságos, jó humorú, igazi színes egyéniség.

Tiszteletreméltó emberi tulajdonságai és szakmai munkája elismeréseként ítélte oda a Képviselő-testület Mocsáriné Kiss Bernadett részére a "Cegléd Szociális Szolgálatáért" szakmai elismerést.

Birinyi Márk - a Molnár Mária Református Fogyatékos Ápoló - Gondozó Otthon korábbi intézményvezetője

Birinyi Márk 2015. szeptember 1. és 2023. július 31. között vezette a ceglédi Molnár Mária Református Fogyatékos Ápoló-Gondozó Otthont.

Intézményvezetői feladatellátása során szoros kapcsolatot ápolt Cegléd Város Önkormányzatával és az ágazatban működő helyi intézményekkel.

A munkáságára jellemző volt az Isten-központúság, továbbá az előremutató fejlesztések, és változtatások.

A vezetése alatti időszakban az otthon nyitottá vált a hozzátartozók számára, erősítve ezzel a összetartozás érzését.

Átlátva a helyi sajátosságokat, 2019-ben a Batthyány utcai épület bővítése történt meg. Kinyitva a kapukat, lehetőséget teremtett a családtagok, hozzátartozók számára a rendszeres látogatásra, ünnepségeken, családi napokon, szülői fórumokon való részvételre. A hagyományok továbbfolytatása ugyanolyan kiemelt szempont volt, mint új alkalmak teremtése az intézmény lelki életében.

Biztosította a hitélet megélését a lelkészi státusz kialakításával. A ceglédi gyülekezetekbe való beágyazódás, integrálódás volt szempont. Felvette a környező gyülekezetekkel is a kapcsolatot, kiszállásokat szervezett, hogy minél többen ismerjék meg az intézmény életét, küldetését.

A munkatársi közösséget fejlesztette, a szervezetet átalakította, hogy megfelelőbb működést tudjon eredményezni. A munkatársak és az ellátottak számára a lelki alkalmak megszervezése biztosította a hit megélésnek a lehetőségét.

Intézményvezetőként kiemelt figyelmet fordított az otthon lakóinak az életére. Fontosnak tartotta, hogy az otthon lakóinak életvitele minél inkább önállósodhasson, lehetőséget teremtve a választás, illetve a döntés lehetőségére egyes esetekben. A személyek identitásának, helyének, lehetőségeinek megfogalmazásában nyílhatott esély az önállóbb életre.

Egyre több intézménnyel vette fel, és ápolta a szakmai kapcsolatot. A társ-, és testvérintézményekkel rendszeresen látogatták meg egymást, megbeszélve a közös pontokat, kialakítva a jó gyakorlatokat.

A jövő tervezésével megnyitotta a városban a támogatott lakhatás épületét. Megtette az első lépéseket a saját fenntartású fejlesztő iskola kialakításáért.

Kiemelkedő hivatástudattal végzett munkája elismeréseként ítélte oda a Képviselő-testület Birinyi Márk részére a "Cegléd Szociális Szolgálatáért" szakmai elismerést.

2022.
Fehér Edit

A Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ gazdasági vezetője 2015 óta dolgozik az intézményben.

1993-ban érettségizett a Károlyi Mihály Kereskedelmi Szakközépiskolában, majd 1998-ban mérlegképes könyvelői szakképesítést szerzett. 1994-ben a Pest Megyei Kormányhivatal, Ceglédi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály jogelőd intézményénél kezdte szakmai életútját, aktív eszköz koordinátor munkakörben.

2003-ban a Károlyi Gáspár Református Egyetemen szociális munkás diplomát, szerzett. 2005- ben megszületett Zoltán nevű gyermeke, és 2006-tól ismét képezte magát. A Budapesti Corvinus Egyetemen 2011-ben igazgatásszervező diplomát szerzett.

Később a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatójaként 2017-ben Államháztartási gazdálkodási és ellenőrzési szaktanácsadó oklevelet szerzett.

Édesanyaként és dolgozó nőként egyaránt megállja a helyét. Edit kiemelkedő hivatástudattal rendelkező elkötelezett szakember. Feladatait teljes odaadással, lelkesedéssel, magas szakmai színvonalon és lelkiismerettel végzi. Abszolút elkötelezettség jellemzi intézménye, kollégái és az idős ellátottak felé. Figyelme fókuszában mindig az intézmény magas színvonalú működése áll.

Munkáját kitartással, nagy odafigyeléssel és precízen látja el. Munkatársaival nagyon jó kapcsolatot ápol, mindenben számíthatnak rá. Feladatköréből adódóan más intézmények, gazdasági társaságok, önkormányzatok ügyintézőivel, vezetőivel is példaértékű kapcsolatot tart, segítőkészen, barátságosan. A gazdasági tevékenységen belül mindig kiegyensúlyozott, és kifogástalan teljesítményt nyújtott és nyújt folyamatosan.

Értékes emberi tulajdonságai és magas színvonalú munkája elismeréseként ítélte oda a Képviselő-testület Fehér Editnek a "Cegléd Város Szociális Szolgálatáért" szakmai kitüntetést.

Szlankó Andrea a „Gondoskodás” Hajléktalanokat Ellátó Intézmény vezetője

Szlankó Andrea szociális szakvizsgázott, általános szociális munkásként végzett szakember. 2000-től Cegléden tevékenykedik a rászorulókért, a szociális szakmán belül. A családsegítés és a gyermekvédelem területén is dolgozott, majd a hajléktalan-ellátásban helyezkedett el.

2016. június 1. óta a „Gondoskodás” Hajléktalanokat Ellátó Intézmény vezetője. Andrea helyzete nem volt könnyű, hiszen egy megüresedett vezetői pozíciót betölteni és az ott dolgozó munkatársakkal a közös hangot megtalálni nem könnyű feladat. Andrea azonban nagyon hamar kivívta mind munkatársai, mind vezetői bizalmát és egy hatékony, jól együttműködő csapatot épített. Vezetői feladatait kimagaslóan látja el.

2020-ban, a koronavírus járvány miatt kialakult helyzet, az ezzel járó többletfeladat, az előírások betartása és az intézményben élőkkel való elfogadtatása mind nehéz feladat volt. Az intézményvezető irányításával azonban a Covid-gyanú mellett sem tömeges megbetegedés, sem karantén alá nem került az Intézmény. Andrea megfelelő irányítása alatt tevékenykedő munkahelyi közösség sikeresen szállt szembe a koronavírus okozta kihívásokkal, és tartotta be a hatóságok egészségügyi szempontból adott iránymutatásait.

Az elmúlt években kiemelkedő teljesítmény volt részéről az intézményi kiskert, az ott rendezett közös programok, a rendszeres belső felújítások. Néhány példa arra, hogy Andrea ötletei hogyan tehetik még otthonosabbá, ugyanakkor szakmailag is kifogástalanná az Intézményi életet.

Andrea egy lelkiismeretes, agilis munkatárs és vezető. Az intézményi ellátottak fellé végtelen szociális érzékenységgel bír, vezetőként mindig következetes és céltudatos.

Kiemelkedő munkássága, és tartósan magas színvonalú, a világjárvány idején nyújtott példaértékű teljesítménye szakmai elismeréseként ítélte oda 2022-ben a Képviselő-testület a "Cegléd Város Szociális Szolgálatáért" szakmai kitüntetést.

Tompa Anett a Lövész Utcai Óvoda Malom Téri Tagóvodájának óvodapedagógusa

Középiskolai tanulmányait a tiszaföldvári szakközépiskola humán tagozatán végezte el, ahol megismerkedett a pedagógia, pszichológia, önismeret, gondozástan alapjaival. Szakmai gyakorlatain tapasztalatot szerzett a szociálisan rászoruló emberek életéről. Sok időt töltött idősek otthonában, fogyatékkal élők bentlakásos intézetében.

2005-ben óvodapedagógusként diplomázott, majd 2007-ben elhelyezkedett a Malom Téri Tagóvodában, ahol azóta is dolgozik.

Mindig kiemelt figyelmet fordított a szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetű, kisebbségben élő családokra, gyermekekre. Szakmai életútja megírásakor így fogalmazott: „Végre ott vagyok, ahol kislány korom óta szerettem volna lenni!” Ennek szellemében dolgozik. Sokat tesz a hátrányos helyzetű, ingerszegény környezetből érkező gyermekekért. Az esélyteremtés, a lehetőségek maximális kihasználása vezérli munkáját.

Kezdeményezésére és koordinálásával a tagóvoda elnyerte a „Boldog Óvoda”, majd az „Örökös Boldog Óvoda” címet. E programban azt a szemléletet adja át a gyerekeknek, családoknak, hogy bárki élhet szeretetben, boldogságban, attól függetlenül, hogy a szociális körülményei esetleg szerényebbek az átlagnál. A mindennapokban a szociális, emocionális készségeket fejleszti a gyermekekben.

Módszertani felkészültsége, fiatalos, lendületes, határozott személyisége biztosítja a gyermekek hatékony felzárkóztatását, fejlődését, felismerve azokat a sajátosságokat, és értékeket, amelyek az eltérő szociokulturális illetve társadalmi háttérből fakadnak.

Kiemelkedő hivatástudattal végzett munkája elismeréseként ítélte oda a Képviselő-testület Tompa Anett részére a "Cegléd Szociális Szolgálatáért" szakmai elismerést.

2021.
Kótabéné Ruda Gyöngyvér szakmai vezető

1980-ban egészségügyi szakközépiskolai érettségit, általános ápoló-asszisztensi végzettséget szerzett Mátészalkán Ezt követően a vásárosnaményi kórházban ápolónőként, majd Várpalotán aneszteziológus asszisztensként dolgozott.

1991-től a ceglédi Egyesített Szociális Intézmény házigondozó szolgálatához került gondozónőként, ahol nagy türelemmel, szakmai elhivatottsággal, fáradhatatlanul gondoskodott az idős emberekről.

1995-től a Gondozási Központ vezetőjeként a házi segítségnyújtás gondozottjaival, az étkezésben résztvevőkkel, és az idősklub tagjaival foglalkozott. Munkáját hittel és szorgalommal végezte, feladatait mindenkor szívvel-lélekkel látta el. Gondozottjai szerették, ragaszkodtak személyéhez. Őszinte, jó kapcsolata alakult ki munkatársaival is.

Szakmai tudását folyamatosan fejleszti és munkája során kamatoztatja. Ennek érdekében több tanfolyamot, iskolát is elvégzett.

1998-ban Vezetési és szervezési ismereteket nyújtó képzésen tett szakmai vizsgát. 2008-ban a Károli Gáspár Református Egyetemen általános szociális munkás diplomát szerzett, majd a Wesley János Lelkészképző Főiskolán idősek szociális ellátásából szakvizsgázott.

2009-től a Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Családsegítő szolgálatának szakmai vezetője, 2016. január 1. óta pedig a Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai vezetője.

Gyöngyi pályafutása kezdetétől a munkáját komoly szakmai felkészültséggel, pontossággal, nagy felelősségtudattal és szeretettel végzi. Munkájában érvényesül jó szervező- és koordináló képessége. Nemcsak vezetőként, de csapattagként is kiválóan megállja a helyét. A munkatársakkal, a kliensekkel, családokkal való együttműködése példaértékű.

Napi feladatai mellett készségesen vesz részt önkéntes, közösségi tevékenységekben, az intézményben megrendezésre kerülő programok szervezésében és lebonyolításában. Az intézmény legmeghatározóbb munkatársainak egyike!

Kótabéné Ruda Gyöngyvért – munkája és emberi tulajdonságai elismerésekén – „Cegléd Város Szociális Szolgálatáért” szakmai kitüntetésben részesíti az Önkormányzat Képviselő-testülete.

Szabóné Kökény Erzsébet intézményvezető

Szabóné Kökény Erzsébet – vagy ahogy kollégái szólítják: Böbe – szívügye az idősellátás. Emellett a család- és gyermekjóléti alapellátás, valamint a szenvedélybeteg-ellátás területén is kamatoztathatja tudását, ez irányú tanulmányait, tapasztalatait.

Böbe a Török János Egészségügyi Szakközépiskolában általános ápoló és általános asszisztens végzettséget, majd Budapesten felsőfokú szociális asszisztens végzettséget szerzett.

2004-ben a Wesley János Lelkészképző Főiskola szociális munka szakán diplomázott, majd 2014-ben a Károli Gáspár Református Egyetemen szakvizsgázott, kiváló eredménnyel. 2020 ban a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar szociális ágazati vezetőképzését teljesítette. Jelenleg a Semmelweis Egyetem szociális munka mesterszakán tanul.

Szakmai életútja a néhány éve már általa vezetett intézményben kezdődött, szakképzett gondozónőként. 1994-ben osztályvezető nővérré nevezték ki, emelett 2000. februárjától a mentálhigiénés csoport vezetésére is megbízást kapott. 2007. szeptember elsején intézményvezető főnővérré nevezték ki.

2016. májusától kezdetben megbízott intézményvezetőként, 2017-től pedig intézményvezetőként irányítja az ott folyó munkát.

Munkatársai felnéznek rá, elkötelezettsége, precizitása és hihetetlen munkabírása miatt. Határozott - ha kell szigorú -, de mégis közvetlen, humánus vezető, aki kiáll a beosztottjaiért. Problémáikat megérti, és minden tőle telhetőt megtesz, hogy munkájukat a lehető legoptimálisabb körülmények közt végezhessék.

Az ajtaja nyiltva áll, munkatársai bizalommal fordulhatnak hozzá tanácsért, szakmai, vagy emberi iránymutatásért, de szívesen fogadja a feladatellátással kapcsolatos ötleteket, javaslatokat is.

Az otthonban élő idősekkel intézményvezetőként is épp oly kedves és közvetlen, mint mikor gondozónőként vagy főnővérként látta el feladatát.

A COVID világjárvány jelentette fenyegetéssel is sikeresen küzdött meg a vezetése alatt álló intézmény. A védelmi intézkedések szigorú betartatásával, a szükséges védőfelszerelések beszerzésével, fertőzőbetegségekben jártas szakemberekkel való folyamatos konzultáció révén sikerült megakadályozni a járvány elterjedését az intézményben.

Az intézmény működését szabályozó számos jogszabály, előírás, protokoll naprakész felkészültséget igényel részéről, ezzel párhuzamosan munkájának célja elsősorban az, hogy az intézményben élő idősek az elérhető legjobb életminőségben, nyugalomban és jókedvűen éljék meg a mindennapokat.

Böbe mintegy 30 éves pályája során - kitartásával, szorgalmával és folyamatosan fejlesztett szakmai tudásával - frissen végzett gondozónőből méltán vált az intézmény első számú vezetőjévé.

Kiemelkedő munkássága, és tartósan magas színvonalú, a világjárvány idején nyújtott példaértékű teljesítménye szakmai elismeréseként immár második alkalommal ítélte oda részére a Képviselő-testület a "Cegléd Város Szociális Szolgálatáért" kitüntetést.

Vígh Irén szociális munkás

A ceglédi Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakközép és Szakiskolában 1980-ban végzett, általános ápoló és asszisztens szakon. A szakképzettség megszerzése után, 1980. augusztus 1-től, a Ceglédi Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet Szülészet és Nőgyógyászati osztályának ápolója volt.

Később 15 évig házigondozóként Jászkarajenőn segítette a rászoruló gondozottakat. Folyamatosan képezte magát és leérettségizett.

2001. január 3-tól ismét a Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet Pszichiátriai osztályán folytatta pályafutását ápolónőként, közben OKJ ápoló képesítést szerzett a Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakközépiskolában.

2011-ben általános szociális munkásként diplomázott a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karán.

Tizenegy éve a Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet Pszichiátriai Akut és II. Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály szociális munkása. Szívén viseli a segítségre szoruló betegek sorsát. Lelkiismeretesen végzi munkáját, szakmailag felkészült.

Hivatása során széleskörű, jó kapcsolatot épített ki a helyi és környékbeli önkormányzatokkal, szociális intézményekkel, hatósági és civil szervezetekkel.

Személyre szóló törődéssel segíti az új betegeknek megváltozott élethelyzetük elfogadását, az osztály életébe történő beilleszkedését.

Vígh Irént sokrétű szervező munkájának és mindenre kiterjedően segítőkész hozzáállásának elismeréseként "Cegléd Város Szociális Szolgálatáért" szakmai kitüntetésben részesíti 2021-ben az Önkormányzat Képviselő-testülete.

2019.
Galambos Viktor - esetmenedzser és jelzőrendszeri tanácsadó

A Nyugat-magyarországi Egyetem szociál-pedagógus szakán szerzett diplomát 2009-ben.

A Gyermekjóléti Szolgálatának családgondozója, majd a Család és Gyermekjóléti Központ esetmenedzsere és jelzőrendszeri tanácsadója lett.

Felkészülten, a gyermekvédelem iránti mélységes elköteleződéssel kezdte meg munkáját a Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központban.

A jogszabályok dzsungelében tökéletesen eligazodik, mindig nyitott és képes arra, hogy valami újat tanuljon, vagy elsajátítson. Határozott személyiségének, derűs életszemléletének köszönhetően hamar kiérdemelte munkatársai bizalmát, akik számíthatnak figyelmére, támogatására.

Munkáját a szakértelem, fegyelem, pontosság, precizitás, gyors helyzetfelismerés és szakmai alázat jellemzi.

Nagyfokú empátiája miatt az ügyfelek a segítségét, tanácsait elfogadják, bizalmukba fogadják. Együttműködésük során gondot fordít arra, hogy a közös munkában mielőbb kialakuljon az a bizalmi légkör, melyben a külső, belső erőforrások - a lehető legoptimálisabb módon mozgósíthatóak annak érdekében, hogy közös erővel el tudjanak indulni az "elakadásból".

Az intézményben eltöltött idő alatt nagy gyakorlatra tett szert, de szakmai tudását képzéseken, konferenciákon való részvétellel is fejleszti.

Tapasztalatával az egész szakmai egység munkáját segíti, a gyakran megoldhatatlannak tűnő ügyekben is tud új ötletekkel szolgálni.

Hobbija a fotózás, amellyel örömteli pillanatokat örökít meg az intézményben rendezett programokon.

Tartósan kiemelkedő, magas színvonalú munkájáért és emberi tulajdonságai elismeréseként ítélte oda 2019-ben a Képviselő-testület a "Cegléd Város Szociális Szolgálatáért" szakmai kitüntetést.

Kovácsné Erdős Anikó - gazdasági vezető

A ceglédi Református Gyermekotthon gazdasági vezetői megbízatását 2004-től látja el. Az eltelt időszakban biztos és stabil hátteret és alapot biztosított a fogyatékkal élő gyermekek, fiatalok, fiatal felnőttek ellátását biztosító intézmény gazdálkodását illetően.

Mérlegképes könyvelőként és pedagógusként magas szakmai elhivatottsággal végezte gazdasági és szakmai munkáját, melynek során fontosnak tartotta a gyakorlat és az elmélet egységét. Ennek érdekében folyamatosan képezte magát, így többek között jó eredménnyel végzett a Károli Gáspár Református Egyetem tanító szakán.

Kitartó, lelkiismeretes és magas szintű munkájának köszönhetően a gyermekotthon Cegléd kiemelkedő szakmaisággal működő intézményéve vált.

Intézményvezető-helyettesi tevékenysége nyomán az intézmény ellátotti létszáma elérte a 85 főt, azonban a létszámbeli növekedéssel együtt mindvégig sikerült megőriznie a gyermekek családias környezetben történő gondozását és fejlesztését.

Kiemelkedő, magas színvonalú intézményvezetői munkájáért és elért eredményeiért ítélte oda a Képviselő-testület a "Cegléd Város Szociális Szolgálatáért szakmai kitüntetést.

Nyesténé Petrecz Edina - szociális munkás

1996. június 20-án Kalocsán egészségügyi szakközépiskolai érettségit, általános ápoló-asszisztens végzettséget szerzett.

2002-től a Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet Csecsemő- és Gyermekosztályának ápolója volt.

2009-ben teológus végzettséget szerzett. 2009. szeptember 1-től a Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet szociális szervezőjeként látta el feladatait.

Folyamatosan képezte és képezi magát.

2014-től szociális munka tanulmányokat folytatott, 2018. január 29-én vette át szociális munkás oklevelét a Károlyi Gáspár Református Egyetemen.

Intézeti szociális munkásként a kórház valamennyi osztályán segíti a szociálisan rászoruló betegeket ügyeik intézésében. Rendszeres kapcsolatot tart a térség önkormányzataival, szociális és egészségügyi intézményeivel

Aktívan részt vesz az Egészségfejlesztési Iroda munkájában. Sokrétű segítő, szervező munkáját önzetlenül, odaadással és szorgalommal végzi.

Közösségének és a szociális munka e területén végzett példaértékű, kiváló tevékenységéért ítélte oda 2019-ben Cegléd Város Önkormányzatának képviselő-testülete "Cegléd Város Szociális Szolgálatáért" szakmai elismerést.

2018.
Böndő-Szegedi Szilvia - szociális munkás

Böndő-Szegedi Szilvia 2007 óta dolgozik a Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központban. Dolgozott családgondozóként, és mentálhigiénés munkatársként, 2018. szeptemberétől óvodai és iskolai szociális segítő feladatkörben.

Tanulmányait a Károli Gáspár Református Egyetem Szociális munka szakán, majd a Sola Scriptura Teológiai Főiskolán biblia alapú lelkigondozó szakon, a Wesley János Lelkészképző Főiskolán végezte, ahol pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátásából szakvizsgázott.

2018-ban a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán katekéta-lelkipásztori munkatárs végzettséget szerzett.

Munkája során különös figyelmet fordít a hátrányos helyzetű családokra, gyermekekre. Kiemelten fontosnak tarja a prevenciót városunkban, ezért aktívan tesz is érte. Évek óta szervezi az "Éld át az életet" prevenciós programsorozatot.

Sokirányú képzettsége is hozzájárul ahhoz, hogy munkáját nagy odaadással és lelkesedéssel végzi. A Szent György Népfőiskolán többször vett részt előadóként, mely előadásokat a hallgatók szívesen fogadták.

Évek óta közreműködik a Szent Kereszt Karitász tevékenységében. A rászorulók felkutatásával, nyári táborok szervezésével, csomagosztással a krízishelyzetbe került emberek megsegítésében aktívan dolgozik.

A Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és a Ceglédi Szent Kereszt Karitász közötti jó kapcsolat kialakításában nagy szerepet játszott, ezzel is hozzájárulva a város szociális gondjainak a megoldásához. Amikor azonnali segítség kell egy család életében, a Szolgálat sok esetben még most is a Karitász segítségével tud a felmerülő helyzetben intézkedni.

Munkáját nemcsak hivatásként, hanem szabadidejében is végzi a város rászorulóinak megsegítésében.

Böndő-Szegedi Szilviát kitartóan végzett szociális munkája elismeréseként "Cegléd Város Szociális Szolgálatáért" szakmai kitüntetésben részesíti önkormányzatunk képviselő-testülete.

Toronyai Zoltánné - szociális munkás

Huszonöt éve dolgozik lelkiismeretesen a betegellátásban, azóta is nap, mint nap alkalmazza szakmai tudását, emberségét a betegek szociális és mentálhigiénés ellátásában.

Jelenleg a Toldy Ferenc Kórház I. Psychiátriai Rehabilitációs Osztályán szociális munkásként, kiemelkedő színvonalon tesz a rászorultakért.

Egészségügyi végzettségeit a ceglédi Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakközépiskolában szerezte.

2014-ben a Károli Gáspár Református Egyetemen szociális munkás szakképzettséget szerzett. Jelenleg a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar - Egészségügyi Szociális Munka mesterképzésére jár.

Dolgozott körzeti ápolóként háziorvos mellett. Rövid ideig a Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ szociális munkása volt, amely tevékenységét - 2016-tól - a Toldy Ferenc Kórház I. Psychiátriai Rehabilitációs Osztályán folytatta.

Munkáját nagy odaadással, precizitással végzi. A betegek és hozzátartozóik valamint a kollégák felé egyaránt empatikus, és fáradhatatlanul segítőkész. Energiát nem kímélve mindent megtesz azért, hogy a betegek a maximális ellátásban részesüljenek, és otthonosabban érezzék magukat az osztályon. Szoros kapcsolatot ápol a szociális otthonokkal és a betegek további sorsában szerepet játszó személyekkel és intézményekkel.

Toronyai Zoltánnét lelkiismeretes és példaértékű szakmai munkája alapján tüntette ki idén a Képviselő-testület a "Cegléd Város Szociális Szolgálatáért" című elismeréssel.

Túriné Tóth Csilla - területi munkatárs

1998 óta dolgozik a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezeténél, mint területi munkatárs. A Szervezet mozgalmi munkájához tartozó valamennyi területen - mint véradás-szervezés, elsősegélynyújtás népszerűsítése, szociális munka, segélyezés, adománygyűjtés - gyakorlatot szerzett az évek során, és végez professzionális szintű munkát a mai napig.

Minden városi rendezvényen képviseli a Vöröskereszt mozgalmi tevékenységét: elsősegély-bemutatók szervezésével, az egészséges életmódra való nevelés bemutatásával, véradások szervezésével emeli a rendezvények színvonalát.

Csilla fáradhatatlan, mindig megújuló, kreatív munkatársa a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének, a térségben végzett tevékenysége pedig méltán hozzájárul Cegléd humanitárius és karitatív tevékenységének magas színvonalához.

Túriné Tóth Csilla a ceglédi Kossuth Lajos Gimnáziumban érettségizett. A vöröskeresztes évek alatt szociális asszisztensi képesítését is megszerezte, ezzel is segítve a Szervezet humanitárius és karitatív tevékenységének ellátását. A rászorulók segítése érdekében jó kapcsolatban van az önkormányzattal, a térség szociális intézményeivel, vállalatokkal. Tevékenységeivel fellendítette a vöröskeresztes önkéntességet mind felnőtt, mind ifjúsági szinten. A térségben különféle intézményekkel jó együttműködést alakított ki, melynek hozománya a Vöröskeresztes bázis iskola, és bázis óvoda megalakulása. Munkája elismeréseként már 2000-ben városi oklevelet kapott.

2002 óta fő profilként az elsősegélynyújtás népszerűsítése, tanfolyamok és vizsgák szervezése az egyik olyan terület, amely a térségben nevéhez fűződik, és amely a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének hírnevét is öregbíti.

Egyéb tevékenységként jelenleg is egészségügyi felvilágosító előadásokat tart iskolákban, városi és kistérségi szinten egyaránt. Minden évben megrendezi az elsősegélynyújtó versenyt, amely nagy sikernek örvend a fiatalság körében.

Túriné Tóth Csilla a Vöröskereszt mozgalmi munkájának égisze alatt az elmúlt években méltó módon járult hozzá Cegléd város humanitárius és karitatív életéhez. Tartósan kiemelkedő, magas színvonalú munkájáért és emberi tulajdonságai elismeréseként ítélte oda 2018-ban a Képviselő-testület a "Cegléd Város Szociális Szolgálatáért" szakmai kitüntetést.

2017.
Dékány Mária Magdolna - a Szent Kereszt Katolikus Karitász csoportvezetője

1938. szeptember 25-én született Udvardon.

Tanulmányait Cegléden a Hámán Kató Általános Iskolában, majd a Kossuth Lajos Gimnáziumban folytatta. A Szegedi Tanárképző Főiskolán magyar-orosz szakos tanári diplomát szerzett. Idén vehette át aranydiplomáját.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán hittanár diplomát kapott majd a SOTE-n mentálhigiénés végzettséget szerzett. Évtizedeken keresztül fáradhatatlanul végezte tanári munkáját. Tanított Abonyban a Gyulai Gál Általános Iskolában, majd a Földvári Károly Általános iskolában. A szakmai munkaközösség tagja, és ifjúságvédelmi felelős volt.

A Ceglédi Szent Kereszt Karitászcsoportnak tíz éve vezetője. A Katolikus Egyház segélyszervezetében rendkívül elkötelezetten és szerényen látja el szolgálatát. Megkülönböztetett figyelemmel és türelemmel fordul a legelesettebb emberek felé.

Segíti a városban élő rászorulókat, élelmiszercsomagokkal, ruha és bútoradományok gyűjtésével. Aktívan közbenjár olyan nehéz ügyekben, mint például a közmű helyreállítás. Támogatásokat kér és szerez, hogy a nehéz sorsú ceglédiek mindennapi életét megkönnyítse.

Kiváló Pedagógus elismerésben, és Caritas Hungarica Díjban részesült.

Dékány Mária Magdolnát sokrétű szervező munkájának és mindenre kiterjedően segítőkész hozzáállásának elismeréseként "Cegléd Város Szociális Szolgálatáért" szakmai kitüntetésben részesíti önkormányzatunk képviselő-testülete.

Gigor Tiborné - mentálhigiénés munkatárs

Gigor Tiborné 1985-ben "általános ápoló, asszisztens " képesítést szerzett. A képesítés megszerzését követően Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központban helyezkedett el, gondozói munkakörben. A gondozási feladatokat mindig emberséggel, szeretettel végezte.

Munkája mellett fontosnak tartotta szakmai tudásának fejlesztését , melynek során 2016-ban a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar Szociális munka szakán szociális munkás asszisztens végzettséget szerzett, jelenleg pedig szociális munka szakon utolsó éves hallgató.

2017-től az idősek otthonában mentálhigiénés munkatárs feladatkörben dolgozik.

Mindennapi tevékenységét magas szintű szakmai felkészültség, lelkiismeretesség, hivatástudat, elkötelezettség jellemzi. Munkáját kitartással, precízen és nagy odafigyeléssel végzi. Az idős és a demens lakók ellátására, életminőségük javítására nagy hangsúlyt fektet. A plusz feladatok elvégzésben aktívan részt vesz.

Klárira igazán elmondható, hogy munkáját "szívvel-lélekkel" látja el.

Gigor Tiborné kollégánkat - munkája és emberi tulajdonságai alapján - feltétlenül érdemesnek tartjuk a városi szintű elismerésre.

Gigor Tibornénak tartósan kiemelkedő, magas színvonalú munkájáért és emberi tulajdonságai elismeréseként ítélte oda 2017-ben a Képviselő-testület a "Cegléd Város Szociális Szolgálatáért" szakmai kitüntetést.

Máté Bálintné - rajz, földrajz és informatika szakos tanár

Máté Bálintné 28 éve odaadóan, nagy lelkesedéssel látja el pedagógusi feladatait. Tanult szakjait, a rajzot, földrajzot és az informatikát komplex látásmóddal, mesterien ötvözi, magas fokon valósítva meg a tantárgyi koncentrációt. Nemcsak a szaktárgyi ismeretek továbbadását tartja fontosnak, hanem a tanulók megértő támogatását is.

A Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskola pedagógusaként tanítja az emelt szintű oktatásban részt vevő gyerekeket. A mindennapi munkájának szerves része a Budai úti iskolában oktatott sajátos nevelési igényű és az egyéb hátrányokkal küzdő tanulókkal való foglalkozás is. A sokrétű szakmai kihívásnak kivételes szociális érzékenységgel felel meg.

A tehetséggondozás területén az esélyegyenlőség elkötelezett híve. Nem csak a legjobbakkal foglalkozik, hanem a kevésbé szerencsés körülmények között nevelkedőket is támogatja, ösztökéli őket a pályázatokban való részvételre.

Kiemelkedő felkészültségű, igényes, kreatív pedagógus, akinek projektmunkái széles körben ismertek, elismertek. Figyeli a pályázatokat, melyek révén különleges élményekhez juttathatja tanulóit, és az általános műveltségi szintjüket növelheti. Minden kínálkozó alkalmat megragad, hogy a rá bízott gyerekek a természet, a kultúra, a néphagyomány iránt fogékony, érdeklődő felnőttekké váljanak.

Több éve részt vesz tanítványaival a HATÁRTALANUL programban, valamint a Zöld Kapuk, Székely Kapuk projektben. Ezekkel a lehetőségekkel az ország sok szép helyére és az ország határán túlra is eljutottak diákjai.

Tanít a Tetz Alapfokú Művészeti Iskolában is. Ennek keretében elsősorban a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket részesíti előnyben a rajz szakkörökön.

"A Budai Úti Iskolásokért" Alapítvány munkájában aktívan vesz részt. Jó szervezőkészségével, szép díszleteivel nagyban hozzájárul az alapítványi rendezvények sikeréhez.

Máté Bálintnét lelkiismeretes és példaértékű szakmai munkája alapján tüntette ki idén a Képviselő-testület a "Cegléd Város Szociális Szolgálatáért" című elismeréssel.

2016.
Fülöpné Halápi Zsuzsanna - közösségi gondozó

Tizenkét éve dolgozik a szociális ágazatban, szociális segítő munkáját asszisztensként kezdte.

2007szeptember 1-jétől a Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Szenvedélybetegek közösségi ellátásában közösségi gondozóként dolgozik.

Feladatai teljesítésére magas szintű szakmai felkészültség és empátiás készség a jellemző. Munkáját hivatástudattal, lelkiismeretesen, elkötelezetten látja el. Munkatársaihoz és a kliensekhez való viszonya példaértékű. Türelmes, kedves, segítőkész személyisége megnyugtató és bizalomkeltő.

Minden helyzetben számítani lehet segítségére, akár kliensről van szó, akár a munkaközösségért, vagy az intézményért kell tenni valamit. Napi feladatai mellett készségesen vesz részt önkéntes, közösségi tevékenységekben. Kezdeményező, aktív szerepet játszik kulturális és szabadidős programok szervezésében és lebonyolításában.

Fülöpné Halápi Zsuzsannának tartósan kiemelkedő, magas színvonalú munkájáért és emberi tulajdonságai elismeréseként ítélte oda 2016-ban a Képviselő-testület a "Cegléd Város Szociális Szolgálatáért" szakmai kitüntetést.

Raj Csilla szakmai vezető, Deák Utcai Tagbölcsőde

A bölcsődei életben eltöltött húsz éve alatt csecsemő- és gyermekgondozói munkáját a szülők, és a gyermekek nagy megelégedésével látja el.

2001-ben bölcsődei szakgondozói képesítést szerzett, melyet 2010-ben gyógypedagógiai asszisztensi képesítéssel egészített ki.

A Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság megalapításakor a Dózsa György Úti Tagbölcsőde szakmai vezetője volt, 2013-tól pedig a Deák Utcai Tagbölcsőde szakmai vezetője.

Nemcsak vezetőként, de csapattagként is kiválóan megállja a helyét. Kezdeményezéseivel, újító ötleteivel gyakran átsegíti az intézményt a mindennapi problémákon. Tapasztalataival, szakmai tudásával hozzájárul az intézmény fejlődéséhez. Részt vesz az újításokban, és számítani lehet rá a változások zökkenőmentes bevezetésében is. A kollégák elismerik és támogatják munkáját. A gyermekekkel, szülőkkel, kollégáival jó kapcsolatot alakít ki, mindig bizalommal fordulnak hozzá.

Raj Csillát lelkiismeretes és példaértékű szakmai munkája alapján tüntette ki idén a Képviselő-testület a "Cegléd Város Szociális Szolgálatáért" című elismeréssel.

Tóthné Agárdi Ildikó szociális munkás

Szociális munkásként dolgozik a kórház Ápolási Osztályán, 2011. február 1-je óta.

Meghatalmazással képviseli a betegeket hivatalos helyeken, segítséget nyújt az okmányok, különféle dokumentumok ügyintézésében. Intézi a rászorulók egyéb személyes ügyeit, mint például a nyugdíj átutalása a tartózkodási helyre, hozzátartozó nélküli betegek részére a közüzemi számlák időben történő befizetését, egyéni igényeknek megfelelő bevásárlás, postai küldemények intézése.

Munkája során jó kapcsolatot épített ki a helyi és környéki önkormányzatokkal, hatósági és civil szervezetekkel.

Személyre szóló törődéssel segíti az új betegeknek az osztály életébe történő beilleszkedését, a megváltozott élethelyzet elfogadását. Jó hangulatú elfoglaltságokkal színesíti az idősek napjait, ahol mesél, énekel, társalog velük. Figyelmet igénylő, egyben szórakoztató feladatokkal törekszik az időskori demencia kialakulásának megelőzésére.

Tevékenységét hivatásnak tekinti. Az Ápolási Osztályon hosszabb ideje tartózkodó betegek számára szinte családtagnak számít.

Tóthné Agárdi Ildikót sokrétű szervező munkájának és mindenre kiterjedően segítőkész hozzáállásának elismeréseként "Cegléd Város Szociális Szolgálatáért" szakmai kitüntetésben részesíti a Képviselő-testület.

2015.
Asztalos László szociális munkás - Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete "Gondoskodás" Hajléktalanokat Ellátó Integrált Intézmény

Asztalos László 2006 óta dolgozik a Vöröskereszt Hajléktalan Szállóján, mint szociális munkás.

A nappali melegedőn és az éjjeli menedékhelyen is szolgálatot teljesít, ezért nagyon jól ismeri mindkét terület munkáját.

Szakmai elkötelezettségét mutatja, hogy elvégezte a szociális asszisztensi képzést. Munkáját megbízhatóan nagy alapossággal végzi. Szem előtt tartja a kliensek igényeit, ugyanakkor következetesen betartatja a szállóra vonatkozó szabályokat. Határozott, magabiztos fellépésének köszönhetően - szolgálati idejében - a kiegyensúlyozottság, a nyugalom tapasztalható - a szálló egész területén. A kliensek problémáira azonnal reagál és keresi a megoldási lehetőségeket. Szívesen együttműködnek Lászlóval, megbíznak benne.

Közösségének és a szociális munka e területén végzett példaértékű, kiváló tevékenységéért ítélte oda Cegléd Város Önkormányzatának képviselő-testülete "Cegléd Város Szociális Szolgálatáért" elismerő oklevél kitüntetést.

Bognárné Varga Katalin - gondozónő - Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

Az "általános ápoló, asszisztens" képesítést 1990-ben szerezte meg. Ezt követően az egészségügyben, majd 1997. július 1-jétől a Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központban helyezkedett el - ápolói munkakörben.

Ápolási, gondozási tevékenységét a lelkiismeretesség, a hivatástudat, az elkötelezettség és a magas szintű szakmaiság jellemzi.

Az idősek gondozását szeretettel és odaadással végzi. Kiváló közösségi ember, a szabadidejét is feláldozva vesz részt az intézmény rendezvényein, programjain. Kezdeményező a közösségi tevékenységekben, aktív szerepet játszik a kulturális és szabadidős programok szervezésében és lebonyolításában.

Munkatársaihoz és az otthon lakóihoz való viszonya példaértékű: kedves, türelmes, segítőkész. Derűt sugárzó személyisége biztonságérzetet közvetít. Mindenben számítani lehet rá, ha a kollégáiért, a közösségéért, az intézményéért kell tenni valamit.

2014-ben benevezte munkahelyét a "Szebb, Virágosabb Ceglédért" városszépítő versenybe, melynek első díját nyerték el. Önkéntes munkájával, az otthon dolgozóinak és lakóinak segítségével megszépültek a kertek, amelyek azóta is sok örömet okoznak az ott élőknek és dolgozóknak egyaránt.

Bognárné Varga Katalinnak példaértékű szakmai és lelkiismeretes munkája alapján ítélte oda a Képviselő-testület "Cegléd Város Szociális Szolgálatáért" elismerő oklevél kitüntetést.

2014.
 • Czérna Miklósné szociális munkás
 • Czeróczkiné Czinege Mária szakgondozó
 • Tehenes Gábor szociális munkás
2013. - Balla Károlyné élelmezésvezető - Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
2012.
 • Túri Gáborné szociális ápoló-gondozó - M. M. Református Fogyatékos Ápoló-Gondozó Otthon
 • Vörös Anna szakgondozó - BÖVI
 • Tálasné Gondos Margit gondozotti ügyintéző - Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
2011.
 • Szél Ferencné csoportvezető - Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Idősek Otthona
 • Tauber Györgyné gondozónő - Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság Deák Utcai Tagbölcsőde
 • Farkas Ágnes csoportvezető - Polgármesteri Hivatal
2010.
 • Sárdi Jánosné - A Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság munkaügyi előadója
 • Német Gézáné - A Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központban gazdasági vezetője
2009.
 • Egriné Fabók Mária - A Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ gondozónője
 • Lehotay Istvánné - A Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság Dózsa György Úti Tagbölcsőde gondozónője
 • Veresné Matkovics Gyöngyi - A Molnár Mária Református Fogyatékos Ápoló - Gondozó Otthon szociális, ápoló-gondozója
2008.
 • Dr. Hajnal Renátána - A Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ szolgálatvezetője
 • Sziládi István - A Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ munkatársa
 • Halla Ferenc - A "Gondoskodás a Hajléktalanokért" ellátó integrált intézmény vezetője
2007.
 • Dr. Varga Tünde - Gyámhivatal irodavezetője
 • Farkas Márta - Tanyagondnoki Szolgálat intézményvezetője
 • Mikulásiné Oláh Ágnes - Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ igazgatója
2006. - Nem adott ki a Képviselő-testület "Egészségügyi alapellátásért" szakmai elismerést
2005.
 • Farkas Béla - a Mozgássérültek Ceglédi Önálló Egyesülete titkára
 • Szabóné Kökény Erzsébet - az Egyesített Szociális Intézmény főnővére
 • Dr. Szentesi Andrásné - az Országos Református Szociális Módszertani Intézet Fogyatékosok Ápoló- és Gondozó Otthona
2004.
 • Dr. Gyáni Éva - a Humán Szolgáltató Központ igazgatója
 • Hajdú Györgyné - a Károlyi Mihály Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola tanára
 • Sárközy Kálmán - a Losontzi István Általános Iskola pszichológusa
2003.
 • Czérna Miklósné - Toldy Ferenc Kórház-Rendelőintézet
 • Magyar Károlyné - Báthory u. Óvoda
 • Túri Antalné - Országos Református Szociális Módszertani Intézet Fogyatékosok Ápoló- és Gondozó Otthona