Hírek

Elérhetőségek

Gubody Ferenc díjasok

Cegléd Város Önkormányzata évente 1 alkalommal bármely ceglédi polgár, illetve közösség megfelelően indokolt január 15-ig benyújtott javaslata szerint Gubody Ferenc díjat adományozhat a Cegléd Város Önkormányzatának a Gubody Ferenc Díj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 12/1998. (VII. 10.) rendelete alapján.


Eddig díjazottak

1998. évi díjazottak

 • Dr. Koltói Ádám főiskolai tanár
 • Hajdú Huba DPMG Rt. vezérigazgató
 • Czinege Imre ny. iskolaigazgató

1999. évi díjazottak

 • Kárteszi Ferenc ny. alpolgármester (posztumusz)
 • Nagy László Lázár grafikus művész
 • Dr. Rajkay Katalin tüdőgyógyász főorvos

2000. évi díjazottak

 • Fábián Pál sportoló (birkózás)
 • Soltészné Lédeczi Judit karnagy

2001. évi díjazottak

 • Dr. Illanicz Béla nyugalmazott kórházigazgató-helyettes, sebész osztályvezető főorvos
 • Lűr István a Kossuth Művelődési Központ igazgatója
 • Kármán Sándor Magyar Ütőhangszeres Kultúráért Alapítvány elnöke

2002. évi díjazottak

 • Reznák Erzsébet muzeológus
 • Dr. Mohos György ny. kórházigazgató

2003. évi díjazottak

 • Kányi Andrásné ny. könyvtárigazgató

2004. évi díjazottak

 • Barnóth Zoltán képzőművész
 • Kisfaludi István fotóriporter

2005. évi díjazottak

Nem adott ki a Képviselő-testület Gubody-díjat

2006. évi díjazottak

Nem adott ki a Képviselő-testület Gubody-díjat

2007. évi díjazottak

 • Fehér Ferenc újságíró

2008. évi díjazottak

 • Garas Kálmán ny. gimnáziumi tanár

2009. évi díjazottak

 • Dr. Surányi Dezső biológus

2010. évi díjazottak

 • Katona Lajos ny. vasutas, a 75 éves CVSE alapítója

2011. évi díjazottak

Nem adott ki a Képviselő-testület Gubody-díjat

2012. évi díjazottak

Dr. Kiss Mihályné nyugalmazott zenetanár

Dr. Kiss Mihályné tanárnő az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény nyugalmazott zongora-szolfézs szakos tanára, Arany Katedra Díjas pedagógus.

Diplomáját 1955-ben Budapesten szerezte, és 1960. szeptember 1.-től folyamatosan 47 esztendőn keresztül tanított a ceglédi zeneiskolában. Munkáját mindig lelkiismeretesen és hozzáértéssel végezte, növendékei közül sokan választották a zenei pályát élethivatásul. Zongoraóráinak meleg hangulatú vidám légkörére tanítványai mindig örömmel emlékeznek.

A tanítás mellett párhuzamosan vállalt hangszeres korrepetítori teendőket is, állandó szereplője és zongorakísérő tanára volt a zeneiskola ünnepi hangversenyeinek.

1972-től 1995.-ig –nyugdíjba vonulásáig– 23 éven keresztül a zeneiskola igazgatóhelyettesi teendőit példamutatóan látta el. A nevelőtestület meghatározó egyéniségeként lelkes és kezdeményező volt, nagy segítséget nyújtva ezzel az iskola jó közösségi szellemének kialakításához.

A zeneiskolai munkája mellett 4 évig éneket tanított a gimnáziumban, és hosszú éveken keresztül kiválóan kísérte a Táncsics Mihály Általános Iskola és a Kossuth Lajos Gimnázium kórusait. Évtizedeken át segítette, korrepetítori és zongorakísérői teendők ellátásával, a Kardos Pál Pedagógus Énekkar munkáját. Alkotó-pedagógusi tevékenységét több rangos kitüntetéssel jutalmazták pályafutása során.

A tanárnő a nyugdíjba vonulása óta sem pihen, aktivitása ma is töretlen. A Patkós Irma Művészeti Iskolában - megalakulása óta - folyamatosan tanítja és felkészíti a hallgatókat és növendékeket a vizsgaelőadásokra, szereplésekre. Oktatói munkáját a mai napig igényesen, magas szakmai színvonalon végzi, tanítványait céljaik elérése érdekében türelmesen, odaadóan bátorítja.

A tanárnő Arany Diplomáját 2007-ben vette át a Városi Pedagógus napon. A város életében végzett kiemelkedő munkásságának és a kórusok országos és nemzetközi sikereihez való hozzájárulásának elismeréseként adományozza Cegléd Város Képviselő testülete Dr. Kiss Mihályné tanárnőnek a Gubody Ferenc Díjat.

2013. évi díjazottak

Dr. Jójárt György orvos

Dr. Jójárt György nyugalmazott főorvos gyermekgyógyász

1969. szeptember 1-jétől 2007. június 30-án történt nyugdíjba vonulásáig dolgozott a kórház Csecsemő- és gyermekosztályán.

Orvosi diplomáját 1966-ban szerezte, majd 1970-ben gyermekgyógyász szakorvosi vizsgát tett. Az orvostudományok kandidátusa címet 1978-ban kapta meg.

1971-ben a kórház gyermekosztályához tartozó területre kiterjesztette az iskoláskorú gyermekek vizeletszűrő vizsgálatát. Ennek eredményeit feldolgozta, számos hazai és külföldi szaklapban közzétette. Nagy érdemeket szerzett a húgyúti fertőzések felderítését szolgáló gyermekszűrő vizsgálatok és a gyermek nephrológiai gondozás területén.

1979-ben kapott főorvosi címet, majd 1990. október 1-jétől nevezték ki a Csecsemő- és gyermekosztály osztályvezető főorvosává.

Kiválóan képzett, szakmáját maximális hivatástudattal végző gyermek szakorvos, kiemelkedő elméleti és gyakorlati felkészültséggel. Őszinte, egyenes jellem, aki pillanatok alatt tudja kis páciensei bizalmába férkőzni magát. Munkáját, életvitelét magasra helyezett erkölcsi, etikai mércéhez igazítja.

Éveken át volt tagja, illetve elnöke az intézet Etikai Bizottságának, illetve 1985-től 1987-ig az EDSZ Megyei Bizottsága mellett működő Orvosetikai bizottság munkájában is részt vett. Nyugdíjazásáig a kórház Tudományos Bizottságát vezette.

Példaértékű munkájáért több alkalommal részesült elismerésben, így 1984-ben Toldy Emlékérmet kapott, 1995-ben a Pest Megyei Önkormányzat "Semmelweis Ignác" Díjban részesítette.

Gyermekgyógyászati munkája mellett rendszeresen szervezett képzőművészeti kiállításokat, kulturális eseményeket a kórházban.

Kapcsolata a kórházzal nyugdíjazása után sem szakadt meg, jelenleg is részt vesz a gyermekultrahang szakrendelés munkájában.

Szabadidejében mindig szívesen vállalt feladatokat a város múltjának feltárásáért, értékeinek megőrzéséért. Tagja a Városvédők és Szépítők Egyesületének.

Kevesen tudják, hogy képzett amatőr fotós és ennek is köszönhető a ceglédi fogolytábor feliratainak lefényképezése. Jójárt doktornak köszönhető a Ceglédi Öregtemető régi, értékes fejfáinak külön parcellában való rendszerezése, felállítása.

Tevékeny résztvevője, szorgalmazója volt a kuláküldözés áldozatainak emléket állító márványtábla létrehozásában, amelyet 2013-ban helyeztek el a Református templom falán.

2013-ban jelent meg a Kossuth Múzeum gondozásában a Téglákba vésett történelem - című könyve. A mű a II. világháború végén, Cegléden létesített szovjet fogolytábor történetét és különleges dokumentumait dolgozza fel. A ceglédi laktanya épületeinek vakolatlan téglafalaira sok fogoly feliratokat írt vagy vésett. A falakon kb. 1500 felirat maradt meg, tekintélyes részük jó állapotban. A téglákra készített feliratok tömege egyedülálló kuriózum, hasonló lelet a Kárpát-medencében nem fordul elő. E harmadik fejezetet: "Hazám, Isten veled!" - címmel a ceglédi szovjet fogolytábor(ok) téglafalainak feliratai című tanulmányt a fényképek készítője, dr. Jójárt György írta.

Szakmai és emberi példaadása alapján ítélte oda a Képviselő-testület a Gubody Ferenc Díjat.

2014. évi díjazottak

Dr. Gabnai Judit háziorvos

1958. szeptember 21-én született Kecskeméten.

1982-ben a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemen szerzett általános orvosi diplomát. Az egyetem elvégzése után a Ceglédi Toldy Ferenc Kórház I. Belgyógyászatán dolgozott. 1988-ban belgyógyászatból szakvizsgázott.

1989-től a ceglédi VII-es számú körzet háziorvosa. 1993. július 1-jétől vállalkozó háziorvosként dolgozik. 1998-ban háziorvostanból is szakvizsgát tett.

A kártyarendszer bevezetését követően is hűek maradtak hozzá korábbi betegei. Az újvárosiak közel 90 %-a neki adta le kártyáját. Mivel arra sok az idős ember, úgy gondolta, sokkal jobb lenne, ha kint rendelne a területen. A korábbi rendelő felszerelésének korszerűsítése és bővítése után úgy érezte új célként önállóan épít rendelőt a körzetében, melyet meg is valósított. 2004. december 6-ától rendel a Nádasdi u. 10. szám alatt.

2008-ban Cegléd Város Egészségügyéért szakmai elismerő oklevéllel tüntette ki Cegléd Város Önkormányzata.

2012-ben Regionális Év Vállalkozói díjat kapott kiemelkedő munkája elismeréseként.

Dr. Gabnai Judit a következőt vallja: "-A gyógyítás felelősség, az adminisztráció kötelesség, a várakozás kényszerűség, a szabad orvosválasztás lehetőség. Nem tudom félvállról venni a betegeket. Saját magamnak akarok megfelelni és nem másoknak és az emberektől jövő pozitív visszajelzés mindig lendületet ad ehhez."

2015. évi díjazottak

id. Fésűs Ferenc nyugalmazott alpolgármester

A demokratikus, független Magyarországért tett önzetlen küzdelem 56-os Forradalom és Szabadságharc során, valamint az első demokratikusan megválasztott önkormányzat alapjainak lerakása a rendszerváltást követően.

Fésűs Ferenc 1930 ban született Balassagyarmaton és ott járt elemi iskolába is. A debreceni Református Kollégiumi tanulmányait a II. világháborús fronttól menekülve, a budapesti Lónyay utcai Református Kollégiumban fejezte be.

A Katonatiszti Főiskolát követően 1953-ban választotta lakóhelyéül Cegléd városát. A családalapításkor kezdődtek gondjai az akkori diktatórikus rendszerrel, mert Bükki Zsigmond esperes lányát Bükki Évát választotta élete társának.

Az 56-os forradalom kitörése a laktanyában, szolgálatteljesítés közben robbant ki. Nem titkolt hazafias érzései, és kommunista gyűlölete miatt azonnal a forradalmi bizottság elnökének választották.

A forradalom leverése honvéddé való lefokozást, majd bebörtönzést hozott számára, és természetesen egy megbélyegzést.

Talpra állt, kitanulta a könyvelés tudományát, melyet nyugdíjba vonulásáig végzett.

Természetesen nem nyugodott bele az országban kialakult puha diktatúrába, szamizdat folyóiratok és könyvek terjesztésével, a hasonló gondolkozású, változást szorgalmazó emberek összefogásával várta a megfelelő történelmi lehetőséget.

A rendszerváltó MDF ceglédi szervezetének alapító tagja, majd az első demokratikusan megválasztott önkormányzat képviselője, gazdasági alpolgármestere lett.

Munkáját mindvégig saját érdekeit mellőzve, a város és a közösségek fejlődéséért végezte."

Gratulálunk - id. Fésűs Ferencnek - a kitüntetéshez, sok erőt és egészséget kívánunk Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében.

2016. évi díjazottak

Tűri László nyugalmazott tanár, irodavezető

Tűri László, vagy ahogyan a ceglédiek szólítják: "TANÁR ÚR".

1977-ben költözött feleségével Ceglédre. A Kossuth Lajos Gimnáziumban fizikatanárként kezdett dolgozni. Kiemelkedő munkája alapján a fizikaoktatás Pest megyei szakfelügyelője lett. A "Galilei ejtési kísérlete" című bemutató előadása országos elismerést szerzett számára.

1995-től nyugdíjba vonulásáig a Cegléd Város Polgármesteri Hivatala oktatási irodavezetője volt. Ő szervezte meg először a Kossuth-napok ünnepségsorozatot, amelyet Cegléd azóta is minden évben megrendez. Hivatali évei alatt sem szakadt el a fizika tanítástól, óraadója maradt a gimnáziumnak.

A Református Nagytemplomban évről-évre bemutatott nagyszabású Foucault-inga kísérlete és a kapcsolódó előadás Cegléd hivatalos rendezvényei közé emelkedett, és szerte az országból sok látogatót vonz, köztük gyakoroló fizikusokat, egyetemi oktatókat.

Új kezdeményezésként valósította meg a "Tudományok éjszakája - fizika" című kísérleti showt.

Bemutatóival hozzájárul a természettudományok népszerűsítéséhez, a tudományos gondolkodásmód elterjesztéséhez. 2008-ban Príma Primissima Különdíjat kapott a Tudomány kategóriában.

Folyamatosan törekszik a szakmai megújulásra. Tanítványait, hallgatóságát ma is lenyűgözi tárgyi tudása, gyakorlatias gondolkodása. Bemutatja a fizika közelségét, a természet törvényeinek a mindennapi élettel való szoros összefonódását.

Tűri László munkássága, szakmai és tudományos tevékenysége óriási elismerést vívott ki városunkban. Türelme és önzetlensége példaértékű. Halk szavú, bajsza alatt mindig mosolygó, derűs lelkű tanárember.

Gratulálunk a kitüntetéshez, sok erőt és egészséget kívánunk Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében.

2017. évi díjazottak

Giba István nyugalmazott tanár, alpolgármester

Pedagógusként, intézményvezetőként és a képviselő-testület tagjaként több évtizeden át szolgálta a város oktatási és kulturális életét. Kedves és jóindulatú személyisége, mindig segítőkész hozzáállása révén életében széleskörű tisztelet övezte, és így gondolunk rá ma is.

Friss diplomásként visszajött Ceglédre. Tanári pályafutását a Kossuth Lajos Gimnáziumban kezdte. Osztályfőnökként, igazgatóhelyettesként, hivatása megszállottjaként dolgozott tanítványaiért.

Ezt követően, mint a Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola igazgatója, az új kihívásoknak fáradhatatlan munkabírásával tett eleget. Szívügyének tekintette a Szőkehalmi Gyakorló Gazdaság kiépítését is.

Tanítványai szeretete mellett, mindig szívesen vállalt feladatokat szűkebb környezete és Cegléd város érdekében.

20 évig önkormányzati képviselő volt, ebből 12 éven át főállású alpolgármesterként irányította, gazdagította Cegléd város oktatási, kulturális és szociális szakterületeit.

Sokat tett a város oktatási, kulturális és szociális ellátásainak fejlesztéséért, eredményes tevékenységükért. Kiemelkedően jó kapcsolatot ápolt az egyházakkal és a civil szervezetekkel.

Példamutató volt családi életében, gyermekeinek nevelésében is. Fájdalmas, gyógyíthatatlan betegségben 2016. késő őszén hunyt el.

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete valamint Cegléd város lakossága nevében tisztelettel adózunk Giba István emlékének.

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete posztumusz Gubody Ferenc Díjat adományoz néhai Giba István alpolgármesternek.

2018. évi díjazottak

Kővári Pál vállalkozó

Kővári Pál iparoscsaládba született. (Édesapja 52 évig önálló kocsigyártó és lópatkoló kovácsként dolgozott.)

Autószerelőként a Bem iskolában, majd Hornyák Ferenc kisiparos-mester mellett kitanulta a szakmát. A katonaságot követően ipart váltott és először egy kis garázsban alkatrészeket és autó felszerelési cikkeket kezdett gyártani.

1996-ban megalapította a Technik-flex Kft-t. Akkor egy olyan gépműhelyt indított, ahol jármű-, tengely-, utánfutó-alkatrészek gyártása lett a fő profiljuk.

Kővári Pál az évek haladtával további három céget alapított: a Bosal Technik-flex Kft., amely vonóhorog gyártásra szakosodott, a Knott Technik-flex Kft. utánfutó, futómű alkatrészek gyártására, kovácsolására, festés-felületkezelésére alakult, és az Autoflex-Knott Kft-vel megalapozták a nemzetközi piacra való kilépést.

A Technik-flex Kft. jogutódjaként a Technik-Invest Kft. jött létre, amely telephellyel és karbantartási feladatokkal látja el a többi céget.

Jelenlegi telephelyük kertvárosi környezetben helyezkedik el, azonban a bővülések miatt a cégeket részben áttelepítették a funkcióknak jobban megfelelő ipartelepre és a további fejlesztéseiket ott valósítják meg.

Tavaly új csarnokot avatott a Knott Technik-Flex Kft. telephelye. A fémmegmunkáló és felületkezelő cég egy hétezer négyzetméteres épületet hozott létre, amiben gyártó és raktárhelyiség egyaránt helyet kapott. A beruházást az állam és a város önkormányzata is támogatta.

Húsz évvel ezelőtt egy garázsból indult vállalkozás - ahol még csak négy-öt ember dolgozott -nőtte ki magát a jelenlegi családi vállalkozássá. Fiaival, Richárddal és Rolanddal együtt húszezer négyzetméteren három telephelyen működve gyártanak és több mint kétszáz embernek biztosítanak munkát.

Kővári Pál a veterán autók, motorok nagy szerelmese, aki megvásárolta és Ceglédre hozta a hajdani motorcsodákat. Először a Külső-Kátai úton alakította ki a Veterán Jármű Szalont, majd a Pesti úti üzemébe költöztette a 65 darabból álló Jawa és egyéb kisebb motorokból álló gyűjteményt. Az üzemben felújítási munkákat tudnak végezni az új "jövevényeken" a komplett festőrészleg segítségével és minden adott a látogatók fogadásához. A Magyarországon egyedülállónak számító, kivételes veteránmotor gyűjtemény folyamatosan bővülő, igazi ritkaságokat felvonultató kiállítás, amely városunkat új színfolttal gazdagítja.

Akadnak, akik alapítványokon, egyéb jótékonysági szervezeteken keresztül támogatják a gyerekeket, illetve a gyermekosztályokat, mások, mint Kővári Pál, egyéni módon adományoznak. Nagy odafigyeléssel és empátiával komoly támogatást nyújt a Ceglédi Vízilabda Csapatnak, valamint a Toldy Ferenc Kórház Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztályának. A Gubody Ferenc-díj pénzjutalmát ugyancsak a Gyermekosztály eszközbővítésére ajánlotta fel. Minden támogatásért köszönettel tartozunk.

Kővári Pál munkássága, szakmai tevékenysége elismerést vívott ki városunkban. Munkája és önzetlensége példaértékű.

Gratulálunk a kitüntetéshez, sok erőt és egészséget kívánunk Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében.

Cegléd, 2018. március 15.

2019. évi díjazottak

Volter Etelka matematika-fizika szakos tanár

Volter Etelka a Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium matematika-fizika szakos tanára, mintegy 16 éve igazgatóhelyettese.

Tanulmányait Cegléden a Táncsics Mihály Általános Iskolában és a Kossuth Gimnáziumban végezte. Matematika-fizika szakos középiskolai tanári diplomát szerzett 1986-ban, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán. Folyamatosan képezi magát, 1999-ben újabb diplomát szerzett a Budapesti Műszaki Egyetem közoktatás-vezetői szakon. Rendszeresen részt vesz szakmai és egyéb továbbképzéseken.

Különös figyelmet fordít a tehetséges tanulókkal való foglalkozásra, számtalan versenyeredmény mutatja munkájának eredményét. Szakterületén túl egyéb területeken is aktívan vesz részt az iskola életében. Több nyelvet beszél társalgási szinten, ezért több mint 20 éve a külföldi cserekapcsolatok segítője, résztvevője, és új kapcsolatok kezdeményezője.

Huszonöt éve támogatja és segíti a leánykar működését, hazai és külföldi szereplését. Nemcsak kíséri őket, hanem fénykép és videó felvételekkel dokumentálja fellépéseiket a hazai és külföldi turnékon, versenyeken. Egyik fő szervezője volt a leánykar 50 éves jubileumi hangversenyének.

A kezdetektől fogva szervezi a testvérvárosi keretek közt létrejött testvériskolai kapcsolatot a csíkszeredai Nagy István Művészeti Líceum és a Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium között.

A helyi sajtó rendszeres közreműködője, folyamatosan tájékoztatja őket a kulturális és egyéb eseményekről, illetve ő maga tudósít ezekről az eseményekről. Korábban a Ceglédi Kék Újságban, jelenleg a Ceglédi Panorámában gyakran olvashatók írásai, beszámol ceglédi eseményekről, a ceglédi emberek sikereiről. Több nagy interjút készített főleg volt gimnazistákkal, akik az élet valamely területén (zenei, tudományos, műszaki, kulturális) sikereket értek el. Aktív résztvevője volt a ceglédi Mária Rádió beindításának és első évben a Kovász című kulturális rovatba készített tudósításokat, riportokat Cegléd és környéke kulturális eseményeiről.

Évek óta folyamatosan szervez a gimnázium dísztermében kiállításokat, amelyek a város érdeklődő közönsége számára is nyitottak. Itt lehetőséget kapnak volt tanítványok, Cegléd és környékének tehetséges fiataljai festményeik vagy fotóik kiállítására, de volt már a meghívott vendégek között több budapesti, isaszegi, mezőtúri művész, illetve a Pécsi Fotókör.

2017-ben elvállalta az Év Tanára díjátadás megszervezését a jelöléstől az átadásig, valamint előadóként is szerepet vállalt a műsorban.

2017-18-as tanévtől matematikát népszerűsítő előadássorozatot szervez a gimnáziumban, mely természetesen a gimnázium tanárain és tanulóin kívül más iskolák tanárai, diákjai és minden érdeklődő számára nyitottak. Kezdeményezéséhez neves egyetemi tanárokat sikerült megnyernie, s az első előadás után kedvezőek a visszajelzések.

Kiemelkedő szakmai munkáját városi és országos kitüntetésekkel ismerték el: 2001-ben, A Magyar Matematika Oktatásért országos kitüntetést, 2008-ban Az Év Matematikatanára díjat vehette át. 2012-ben kiemelkedő természettudományos munkájáért elnyerte a Pro Progressio ösztöndíjat, 2014-ben pedig egy tanítványaival együtt kidolgozott módszertani anyaggal képviselhette Magyarországot Brüsszelben, a II. Scientix Conference elnevezésű tudományos konferencián.

Volter Etelka a város kulturális életének hosszú idő óta aktív résztvevője, közösségi és magánéletében egyaránt példamutató. Mindezek alapján méltóvá vált a város 2019-es évi Gubody Ferenc Díjára.

Gratulálunk a kitüntetéshez Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében.

2020. évi díjazottak

Csurgai Ferenc

A sokoldalú művész a budapesti Képzőművészeti Főiskolán 1984-ben festőművészként diplomázott, majd 1985-ben művészképzős hallgató volt a Murális Tanszéken.

1984-ben szobrászpályázatot nyert ennek eredménye ma is látható a Margitszigeten, egy 9 m2-es dombormű formájában. A vasbeton relief három figurát jelenít meg. Ez után nem volt kérdés, hogy a művész a szobrászat felé orientálódik. A betonból készült munkáját sok másik követte, mely egyben a mai napig tartó kutató- és alkotómunka kezdetét is jelentette.

Első egyéni tárlatát Cegléden rendezte, 1985-ben. Ekkortól rendszeresen szerepel csoportos kiállításokon.

1985-1993 között a Fiatal Művészek Stúdiója tárlatain, 1990-ben a Műcsarnokban mutatta be alkotásait. Számos képzőművészeti alkotását láthatta a hozzáértő közönség, különböző kiállításokon.

Munkái láthatók Cegléden és Tokióban, valamint magán- és közgyűjteményekben. Tokióban Bűvös négyzet című kétoldalas domborműve áll köztéren (1993.). A Toldy Ferenc kórház kertjében az 1990-es évektől három ütemben állították fel köztéri alkotásait, monumentális betonplasztikáit.

2003. áprilisában a Magyar Képzőművészeti Egyetem epreskerti Parthenonfríz Termében rendezett "Felhőnéző" című kiállításán vonultatta fel különös beton szobrait.

Hosszú kísérletezéssel kiérlelt receptúrák alapján, gondosan kimért összetevők vegyítésével hozta létre és tette alkalmassá szobrainak elkészítéséhez az ultra-nagyszilárdságú betont, vagy a karbonszálas betonkompozitot. Ezek mind anyagukban, mind pedig felületükön színezettek.

Művei 2016-ban Budapesten, a FUGA kiállító-teremben, "Strukturált Üresség" című önálló képzőművészeti kiállításán is bemutatásra kerültek. A nagy sikerű kiállítást 2017-ben a Ceglédi Galériában is megtekinthette a közönség.

Csurgai Ferenc az eltelt évtizedekben több művészeti ösztöndíjat is kapott, mesterkurzust vezetett Kecskeméten és több balatoni városban. Tizennyolc önálló kiállítása nyílt, és szinte megszámlálhatatlan csoportos tárlaton mutatta meg egyedi munkáit.

Mára a betonszobrászat hazai specialistájaként alkotja műveit, és oktatja azt. Kurzust vezet több művészeti egyetem szobrász és formatervezési tanszékén. Festészeti, fotóművészeti, formatervezői, fényművészi munkássága is kiemelkedő.

Csurgai Ferenc ezer szállal kötődik városunkhoz és egykori alma materéhez, hiszen nemcsak egykori diákként, hanem óraadóként, és a Benedek Péter rajzkör aktív tagjaként is élete fontos helyszíne a Kossuth Gimnázium.

Lelkes támogatója és tagja a Ceglédi Alkotók Egyesületének. A Ceglédi Alkotók és kollégái egyéni és csoportos kiállításait évek óta ő rendezi.

A modern szobrászat országosan elismert, újító szellemiségű alkotója. Különleges formák, egyedi anyagok és senkivel sem összehasonlítható stílus jellemzi Csurgai Ferenc alkotásait.

Munkássága, inspiráló szakmai tevékenysége elismerést vívott ki városunkban. Kitüntetéséhez gratulálunk, alkotó művészetéhez fáradhatatlan erőt, jó egészséget és sok sikert kívánunk Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében.

2021. évi díjazottak

Banai Benő

Banai Benő Cegléden született 1941-ben, nyolcvan évvel ezelőtt.

A Kossuth Lajos Gimnáziumban érettségizett, majd Budapesten diplomázott a Kertészeti Főiskolán. Közgazdaságtudományi szakmérnöki oklevelét Gödöllőn szerezte meg.

Csemőben kezdett dolgozni a Szabad Föld TSZ-ben, mint üzemegység-vezető. Cegléden a Vörös Csillag TSZ főkertésze volt 1972-ig. Ezt követően ismét Csemőben, a "November 7." Szövetkezet szakmai vezetője lett. 1980-tól tíz éven át a Dánszentmiklósi Gyümölcstermelési Rendszer irányítójaként dolgozott.

A rendszerváltás után a kárpótlások lebonyolítását, a föld árverezések és a földkiadó bizottságok munkáját szervezte. Rendezte az önkormányzat földtulajdonait. Megszervezte a Gazdakör működését, amelynek két cikluson át a vezetője is volt.

Cegléd város közigazgatásához kapcsolódó tevékenysége hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Tagja volt az első szabad önkormányzati választások után, 1990. október 26-án megalakult képviselő-testületnek, valamint az első Pénzügyi és Ellenőrző Bizottságnak. Két cikluson át önkormányzati képviselő, majd 22 éve bizottságokban dolgozik - jelenleg a Gazdasági Bizottság külső tagjaként.

1990-2000 között a Ceglédi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Mezőgazdasági osztályának vezető tisztviselőjeként irányította a szervezeti egység feladatkörébe tartozó tevékenységeket. Nyugdíjba vonulásáig, 2005-ig Cegléd város falugazdásza volt.

A Hivatalban végzett munkájával segítette a Kossuth és Szabadság tér felújítását, a templomok megvilágításának ügyét valamint a piac építését.

Alapító tagja volt az 1997-ben alakult Cegléd és Vidéke Unghváry László Borrendnek. A Borrend elnökévé Banai Benőt választotta a nemes testület, amelynek céljai között legfontosabbnak tartja a szőlő-és borkultúra hagyományainak ápolását. Képviseli Cegléd és környéke már történelmileg is elismert szőlő-és bortermelését.

Kuratóriumi tagja volt több városi alapítványnak, mint a Ceglédi Városi Televíziónak, a Rendőrségnek, és a Mezőgazdasági Szakközépiskolának.

Huszonnégy éven át a Nagytemplomi Református Egyházközség presbitere.

1994-ben jelent meg a "Vendégváró Cegléd - Utak és kultúrák találkozásánál" című helytörténeti kiadvány, melyben Ceglédet, a lehetőségek és vállalkozások városaként mutatta be társszerzőként.

Öven éve házas, felesége nyugdíjas mérnöktanár, idősebbik fiuk orvos, az ifjabbik közgazdász, jogász.

Városunkhoz, mezőgazdaságához, a tájhoz fűződő határtalan szeretete hatotta át egész életétét és munkásságát.

Banai Benő eredményes és sikeres életútja méltán vívta ki a város képviselő-testületének elismerését, közösségünk tiszteletét. Mindezek alapján méltóvá vált a város 2021-es évi Gubody Ferenc Díjára.

Gratulálunk a kitüntetettnek, munkájához sok erőt és egészséget kívánunk Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és a város lakói nevében.

2022. évi díjazottak

Dr. Tornyai Károly nyugdíjas belgyógyász, háziorvos

Dr. Tornyai Károly Karcagon született 1939-ben. Szüleivel Erdélyben élt 1944-ig. Hódmezővásárhelyen járt elemi iskolába és 1958-ban a város Gimnáziumában érettségizett.
1967-ben a Semmelweis Egyetem Orvostudományi Karán Summa Cum Laude kitüntetéssel szerezte orvosi diplomáját.
Kiemelkedő eredménnyel teljesített tanulmányai miatt a budapesti II. számú Belklinikára hívták dolgozni 1967 őszén, ahol 1972-ig dolgozott.
1970-ben Ceglédre költözött családjával. Öt éven át a Toldy Ferenc kórház belgyógyászati osztályán gyógyított, emellett tanított az Egészségügyi Szakiskolában.
1972-ben sikeresen tette le a belgyógyászati szakvizsgát. 1997-ben háziorvostanból szakvizsgázott. 1975. május 1-jétől a ceglédi II. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosa volt harmincnyolc éven át.
Nyugdíjazását követően rendszeresen helyettesített a Kórházban és különböző háziorvosi körzetekben, 2020. tavaszi visszavonulásáig.

Dr. Tornyai Károly híres jó diagnoszta. A személyiségéből eredő empátia bizalmat ébreszt, pácienseiben elsősorban az embert látta, törődése nem szűkült csupán a betegség megállapítására.

Munkáját lelkiismeretesen, önzetlenül látta el, betegei éjjel-nappal, hétvégén és ünnepnapon is számíthattak rá, mindig türelmes és szolgálatkész volt.

Munkássága nagyságát igazolja az is, hogy körzetében mintegy 3400 ember kezelését látta el. Számtalan alkalommal napi 80-100 ember vizsgálatát is elvégezte. Rendelési idején túl rendszeresen látogatta a súlyos betegeket.

„Orvosi hivatásom az életemmé vált, és olykor úgy érzem, gyógyító munkám Isten munkatársává tesz.” - vallotta magáról.

A város szellemi és anyagi gyarapodását azáltal segítette, hogy gyógyította értékteremtő polgárait. Közéleti részvételre azonban nem maradt ideje.

Kevéske szabadidejében a botanikának hódolt, hobbija a kertészkedés, a nyelvek és az irodalom. Fiai a jogi pályát választották.

Orvosi pályafutását – a betegei szeretete mellett – kitüntetések, elismerések sorjázták: 1984-ben miniszteri dicséretet, 1988-ban a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa „Kiváló Munkáért” elismeréssel értékelte munkáját.
2017-ben diplomájának Arany Oklevelét kapta meg, majd 2021. szeptemberében „Címzetes Főorvos” elismerésben részesült.

Városunkban végzett, több évtizedes magas színvonalú háziorvosi munkássága és példaértékű életútja elismeréseként dr. Tornyai Károly címzetes főorvos urat Cegléd Város Önkormányzata Gubody Ferenc Díj-ban részesíti.

Gratulálunk Doktor Úr kitüntetéséhez, erőt és egészséget kívánunk Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a II. számú felnőtt háziorvosi körzet betegei és a város lakói nevében!

2023. évi díjazottak

Kovács József nyugdíjas főkertész

Kovács József a ceglédi Közgazdasági Szakközépiskolában érettségizett. Kecskeméten, a Kertészeti Egyetemen kertészeti üzemmérnök diplomát szerzett.

A ceglédi Kertészeti Kutatóintézetben helyezkedett el, majd a Parképítő Kertészeti Vállalatnál, műszaki vezető, igazgatóhelyettesként dolgozott. Tevékenységük kiterjedt Pest; Szolnok; Bács megyére. Városközpontok, lakótelepek, intézmények területeit és Cegléd közterületeit parkosították.

1991-ben a Pestépszer Vállalat mélyépítő, park és vákuumegység vezetői teendőit látta el.

1992 és 2000 között a Polgármesteri Hivatalban városi főkertészként dolgozott. Megreformálta a zöldterületek fenntartást, részt vállalt a városközpont felújításából. Közreműködésével bevezetésre került a földi és repülőgépes szúnyogirtás. Nevéhez kötődik a játszóterek rekonstrukciója, az illegális szeméttelepek felszámolása, a Szabadság téri és a Rákóczi úti fák megifjítása és az ünnepi karácsonyfa állítás, a díszkivilágítás megvalósítása.

2000-ben a Ceglédi Városgazda Rt-hez került, a korábbi munkaköre megtartásával. Ugyanebben az évben megalakították családi vállalkozásként a Garten 2000 Kft-t.

2001-től a Ceszolg Kht-nál városüzemeltetési vezető volt, majd a Várvag Kft-nél folytatta munkáját. 2011. december 30-án vonult nyugdíjba, de még évekig segítette a városban a kertészeti munkákat.

2003-ban 1 hektár levendulást telepített a családi Dinnyéshalmi birtokukon. Minden évben a levendula nyílás idején SZEDD MAGAD akciókat hirdet, melyre a városból és a környékből szép számmal jelentkeznek. Ugyanitt létrehozott erdei tornapályát, és iskolát. A gyerekek részére számos hasznos ismeretterjesztő és szabadidős programokat szerveztek, szerveznek.

A Városvédő és Szépítő Egyesület egyik legrégebbi tagja. Minden évben aktív közreműködésével, segítségével a levendulásban, az egyesület jól sikerült családi programjára, és az ifjúsági Örökségvédő tábor foglalkozásának megtartására kerül sor.

Az Önkormányzati Főkertész Szövetség alapító tagja.

Munkássága elismeréseként 2009-ben az „Év Főkertésze” Díjjal, 2014-ben pedig az „Épített környezetvédelmi” Díjjal tüntették ki. 2019-ben „Együtt a városért” plakettet adományoztak neki.

2022-ben a Neumann János Egyetem Kecskeméti Karán, Arany diplomát vett át.

A köztiszteletnek örvendő Kovács József a sok évtizedes tevékenysége, az eredményes és sikeres környezetvédelmi munkássága alapján méltóvá vált a város 2023-as évi Gubody Ferenc Díjára.

Gratulálunk a kitüntetettnek, munkájához sok erőt és egészséget kívánunk Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és a város lakói nevében.

2024. évi díjazottak

Ujházi György Attila természetjáró vadász, geodéta

Budapesten született 1953-ban. Kisgyermek korától kezdve él Cegléden. Itt végezte általános és középiskolai tanulmányait. Önálló vállalkozó, geodéta, utak tervezésével, az útvonal kitűzésével foglalkozik. Évtizedek óta ismert és elismert polgára Ceglédnek. Cegléd kulturális életében hosszú évtizedek óta meghatározó szerepe van. Tevékenységéért 2009-ben megkapta a Cegléd Város Kultúrájáért elismerő oklevelet. 2022-ben Vezseny díszpolgárává választotta. Társadalmi szerepvállalása rendkívül sokrétű. Tagja az Cegléd és Vidéke Unghváry László Borrendnek, a Ceglédi Kossuth Gimnázium Öregdiák Egyesületének, a Turini Százas Küldöttség Múzeumbaráti Körének, a Ceglédi Széchenyi Zsigmond Vadásztársaságnak, amelynek 20 éven át elnöke volt. Elnöksége idején több mint tízezer fát ültettek, a területen hulladékgyűjtést szervezett. Alapítója az ARTEM Galériának, és vezetője a Ceglédi Alkotók Egyesülete Képzőművészeti Szekciójának. Az elmúlt évtizedekben több száz művészeti kiállítást szervezett, ezek zömmel Ceglédhez köthetők. Gasztronómiai érdeklődését bizonyítja, hogy Cegléden, a környékbeli településeken valamint Csíkszeredában rendezett főzőversenyek rendszeres résztvevője, több kimagasló díj tulajdonosa.

Egy magánházban létrehozta a Természetrajzi, Vadászati Gyűjteményt és Oktatási Stúdiót, a Duó Galériát, amely évtizeden át művészeti képek bemutató és vásárlási helye volt. Cegléd északkeleti részén elgondolása és tényleges tevékenysége révén jött létre a Szent Hubertus Park. Itt saját költségen lábtenisz pályát, gyerekjátszóteret, a Bede széli szakaszon burkolt úthoz szükséges útalapot létesített. A parknak pirogránitból készült Szent Hubertus szobrot adományozott. Szervezi a Szent Hubertus Napokat, amely kapcsolódik a Kossuth Napok rendezvényeihez. Ennek keretében Cegléd több alkalommal itt látta vendégül testvérvárosi küldöttségeit. E parkban évtizedek óta főzőversenyeket és egyéb megmozdulásokat szervez. A park fenntartásában és folyamatos fejlesztésében érdemei elévülhetetlenek. 2002 óta minden évben megszervezi a Vadászok bora versenyt. Ez ma már Cegléd egyik legjelentősebb olyan rendezvénye, ahol a borok kóstolása és kiválasztása mellett színvonalas gasztronómiai és művészeti élményben is részesülnek a résztvevők. Létrehozta Vezsenyben a Halászati Múzeum és Közösségi tér bemutató helyet. 2022-ben jelent meg „Ez elment vadászni” című könyve.

A határon túl élő magyarokkal kapcsolata széleskörű. Évtizeden át anyagilag is támogatta a Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium Leánykarának csíkszeredai vendégszereplését. Éveken át Cegléden az egyik adventi hangversenyt a Csíkszeredai Nagy István Művészeti Líceum diákjai adták. A csíki diákok fogadásában aktívan vett részt. Erdélyben több alkalommal megszervezte a ceglédi és a csíkszeredai diákok közös alkotótáborát. Ma is feladatának tekinti a két középiskola közötti kapcsolat aktív ápolását. Golgotát ábrázoló nagy alakú több száz éves fafaragást adományozott a csíkszeredai Millenniumi templomnak. Az alkotás ma is a templomot díszíti. Az erdélyi város Petőfi Sándor Általános Iskolájának egy ceglédi alkotó Petőfit ábrázoló festményét, a Nagy István Művészeti Középiskolának pedig egy eredeti Nagy István festményt ajándékozott. Cegléd várost – a város vezetése megbízásából – több ízben képviselte a csíkszeredai rendezvényeken. 2023-ban az általa kezdeményezett Kossuth emléktábla készült. Ennek kivitelezését ő szervezte és bonyolította.

Gratulálunk a kitüntetettnek, munkájához sok erőt és egészséget kívánunk Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és a város lakói nevében.