Hírek

Elérhetőségek

Pest Megyei Kormányhivatal

Az Alaptörvény 32. cikk (4)-(5) bekezdései és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § rendelkezéseinek keretei között a törvényességi felügyeletet a Pest Megyei Kormányhivatal szervezeti egysége látja el Cegléd Város Önkormányzata tekintetében.

A fent hivatkozott jogszabályhelyeken túl a törvényességi eljárást részleteiben szabályozza a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet.

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv adatai
Név: Pest Megyei Kormányhivatal
Székhely: 1052 Budapest, Városház u. 7.
Postacím: 1052 Budapest, Városház u. 7.
Telefon: +36 1 485 6900
Fax: +36 1 235 1748, +36 1 235 1711
Email: pest@pest.gov.hu
Honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest

Pest Megyei Kormányhivatal további elérhetőségei és ügyfélszolgálati adatai megtekinthetők a Pest Megyei Kormányhivatal weboldalán.