Hírek

Elérhetőségek

Beruházási és Közbiztonsági Iroda

Beruházási és Közbiztonsági Iroda alapfeladatai

Cegléd vonatkozásában:

 • településüzemeltetési feladatok (köztemető, köztisztaság közterület, önkormányzati utak, közutak, fizetőparkolók, gyepmesteri telep üzemeltetése) igazgatása,
 • önkormányzati közszolgáltatási feladatok (víziközmű-szolgáltatás, nem közművel összegyűjtött szennyvízkezelés megszervezése; hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, távhőszolgáltatás, köztemető szolgáltatás) igazgatása
 • önkormányzati vagyonhasznosítási ügyek,
 • önkormányzati (intézményi) vagyonkört érintő beruházások, felújítások bonyolítása;
 • közbeszerzés (az éves közbeszerzési tervben szereplő közbeszerzéseknél a közbeszerzési szabályzatban rögzített feladatok ellátása)
 • pályázati projektek (beruházások pályázati, illetve döntés előkészítése, a megvalósítás operatív szervezése, felügyelete, utánkövetés)
 • az önkormányzat Bizottságai által kezelt pályázati támogatási keretek felhasználásának nyilvántartása, elszámolása
 • kártérítési ügyek
 • közbiztonsági, feladatok, ezen belül közterület-felügyelet és mezei őrszolgálat működtetése
 • közterület-használat engedélyezése
 • talált dolgok kezelése
 • településrendezés, településfejlesztés, településkép-védelem
 • rendeltetés-módosítást igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása
 • telekalakítási eljárásban szakhatósági állásfoglalás kiadása

Cegléd és Kőröstetétlen vonatkozásában:

 • közútkezelői igazgatási feladatok ellátása
 • településfejlesztés, településrendezés,
 • vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, vízügyi igazgatás
 • közérdekű bejelentések, panaszok kivizsgálása

Egyéb feladatok:

 • a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás (CTKT) munkaszervezetének feladatai
 • sport és ifjúsági ügyek
 • jogi ügyek: önkormányzat közalapítvánnyal kapcsolatos alapítói döntések előkészítése, jelzálogjog ügyek, fizetési meghagyások, jogtanácsosi feladatok, peres ügyek kezelése, nyilvántartása; belső szabályzatok (közjogi szervezetszabályozó eszköz), szerződések szövegtervezetének elkészítése

 Az iroda vezetője: Dr. Gujka Attila

 Telefon: +36 53 511 429

 E-mail: gujka.attila@cegledph.hu

Az iroda engedélyezett létszáma - az irodavezetővel együtt - 21 fő a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata szerint.

Ügyfélfogadási idő a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendje szerint.

Az irodához tartozó további elérhetőségek megtekinthetők a telefonos elérhetőségek oldalon.