Hírek

Elérhetőségek

Sportkoncepció

Cegléd Város Sportfejlesztési Koncepciója
2021-2025

1. Bevezető

Az  Európai  Sport  Charta  szerint:  „Sport  minden  olyan  fizikai tevékenység, amely esetenként vagy szervezett formában a fizikai és szellemi  erőnlét  fejlesztését  szolgálja,  társadalmi  kapcsolatok teremtése  vagy  különböző  szintű  versenyeken  elérendő  eredmények céljából.”

A sport a magyar kultúra fontos és megkerülhetetlen része, a magyar emberek sportszeretete a versenysportban, valamint a szabadidősport területén  is  megmutatkozik.  A  sport  fontos  értékekkel,  hasznos tudással,  tapasztalattal  látja  el  az  aktív  polgárokat,  mely  a társadalmunk  hasznára  is  válik.  A  sport  kiemelt  figyelmet  kap  a mindenkori magyar kormány terveiben is.

A sportról szóló a 2004. évi I. törvény is kiemelten foglalkozik, továbbá feladatokat szab ki a sport és az önkormányzatok kapcsolatában.

Magyarország Alaptörvényének 70/D §. (1) bekezdése alkotmányos jogként fogalmazza meg az ország területén élőknek a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jogát. Ennek a jognak az érvényesülését szolgálja – többek között – a rendszeres testedzés biztosításának lehetősége.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 15. pontja az önkormányzat feladataként határozza meg a helyi közügyek körében a sport támogatását.

A sport társadalomra gyakorolt pozitív hatása, hogy a sportoló polgárok kitartóbbak, együttműködőbbek, testileg és szellemileg is frissebbek. A sport jótékony hatása szerepet játszik a betegségek megelőzésében, az egészség megtartásában és helyreállításában, köszönhetően a kialakuló erősebb immunrendszernek. A testi egészség megőrzése mellett azonban még egyelőre kevesen foglalkoznak a sport agyi működésre gyakorolt pozitív hatásairól. A modern agykutatás eredményei alapján tudjuk, hogy az egyik legfontosabb szervünknek (ami többek között a személyiségünket adja) azzal teszünk jót, ha fizikailag aktívak vagyunk. A folyamatos edzés, az aktív életmód pozitív hatással van a kognitív képességeinkre – kreativitásunkra, koncentrációnkra, stressztűrésünkre, intelligenciánkra -, lassítja a demenciát. Mind e mellett szerepet játszik az erkölcsi nevelésében, a jellem- és személyiség-formálásban.

Jól látható, hogy a sportnak széles körű társadalmi és egészségügyi hatása van, ezért az önkormányzat szerepvállalása megkerülhetetlen a lakosság sportolásra való ösztönzésében.

Azonban a sportnak nem csak a szabadidősport, valamint a lakossági és diáksport területén van pozitív hatása, hanem az élsportban is. A városban megtartott, fokozott érdeklődést kiváltó országos, vagy nemzetközi rendezvények, versenyek komoly szerepet játszanak a városmarketingben, a turizmusban. A város sportegyesületeinek, sportolóinak sikere erősíti az összetartozás érzését, növeli a lokálpatriotizmust.

A sport támogatása tehát fontos, valamint törvényben meghatározott. A támogatás mértékéről és módjáról azonban egyik törvényi szabályozás sem dönt. Az önkormányzat adott költségvetésétől és helyzetétől függ, hogy mekkora forrást tud biztosítani a sportfinanszírozásra. A városi sportfejlesztési koncepció (a továbbiakban: Sportkoncepció) feladata, hogy célokat fogalmazzon meg, amiknek köszönhetően a sport támogatására fordított anyagi források hatékony felhasználása mérhetővé válik. Ezért Cegléd Város Önkormányzata a Sportkoncepcióval szabályozza az elkövetkezendő öt év legfontosabb tennivalóit, amelyeket anyagi lehetőségeinek függvényében maximális mértékben igyekszik véghez vinni. E Sportkoncepció célokat fogalmaz meg, és javaslatokat tesz az egyes feladatok még jobb ellátása, illetve az új ötletek megvalósíthatósága érdekében, valamint meghatározza a versenysport támogatási mértékét.

Cegléd Város Sportfejlesztési Koncepciója a következő jogszabályok figyelembe vételével készült:

8.4 Helyzetértékelés

A város 2005. évben készített Sportkoncepciója óta sok minden változott Cegléd életében, ezért fontos, hogy a Sportkoncepció megalkotásakor először megállapítsuk a város sportéletének jelenlegi helyzetét.

2005 óta a legnagyobb változás a sportlétesítmények tekintetében mérhető, ami új lehetőségeket biztosít a versenysport, a sport turizmus és a szabadidősport tekintetében is. Az elmúlt 15 évben teljes felújításon ment át a Városi Sportuszoda, ami ma már komoly egészségügyi szolgáltatásokkal és egy sportszállóval is kiegészült. A 80 éves lelátó épület és az azt övező Malomtó széli sporttelep is teljesen megújult, illetve kicserélődött, a sporttelep egyik sarkában felépült a Judo csarnok, valamint magánszemély befektetése révén, a Mizsei úton elkészült egy országos szintű Tollaslabda csarnok is.

A 2020. évi sportgálán Gyulai Miklós az Atlétikai Szövetség elnöke bejelentette egy nyolc sávos futópálya megépítését a Malomtó szélen, valamint a birkózó csarnok és a Gál József Sportcsarnok is komoly megújulás előtt áll. A Gál József Sportcsarnok szomszédságában pedig zajlik a Gerje Sport Kft. által elindított Kosárlabda Csarnok építése.

A versenysport mellett a szabadidősport helyszínek és lehetőségek tárháza is komoly bővülésen ment át az elmúlt években, de ezekkel és a fent említett létesítményekkel részletesebben, majd a Sportlétesítmények pontban foglalkozik a koncepció.

Az elmúlt 15 évben komoly sportsikereknek is örülhettek a ceglédi lakosok, Ungvári Miklós judos és Lőrincz Tamás birkózó 2012-ben Londonban az Olimpián ezüstérmet szereztek. Azóta Lőrincz Tamás világbajnoki címet szerzett Budapesten, testvére Viktor világbajnoki második és harmadik, valamint Európa-bajnoki harmadik helyezést ért el. Jansik Szilárd és Czigány Dóra a magyar válogatott tagjaiként vízilabdában Európa-bajnokok lettek.

Vég Zsombor személyében pedig jön az utánpótlás. Zsombor bronzérmet szerzett az Ifjúsági olimpián és a junior Világbajnokságon.

Nem olimpiai sportágakban Hegedűs László trial és Majorosi-Lázár Anita kettlebell sportolók hoznak folyamatosan európai és világszintű eredményeket és dicsőséget városunknak. Speciális kategóriában pedig Velkey Ádám remekelt az elmúlt években, aki sorra hozta haza a Világbajnoki és Európa-bajnoki aranyérmeket atlétikában.

Csapatsportban a női kosárlabdázás jelentette a csúcsot az elmúlt években Cegléden, a CEKK magyar bajnoki bronzérmet és Magyar Kupa ezüstérmet szerzett, valamint folyamatosan jelen van az európai kupaküzdelmekben. A női kézilabda állandó stabil teljesítményt nyújt, a férfi kézilabda csapat az első osztálytól, a labdarúgó csapat a másodosztálytól búcsúzott 2019 nyarán. A kézilabdásoknak sikerült a feljutás, így újra az első osztályban szerepelnek, a labdarúgók a harmadosztály élmezőnyébe tartoznak. A férfi kosárlabda folyamatosan fejlődik és válik egyre népszerűbbé városunkban.

Olyan komoly sporteseményeket sikerült Ceglédre hozni az elmúlt időszakban, mint a kerékpársportban egyre nagyobb figyelmet és országos nézettséget hozó Tour de Hongrie kerékpáros körverseny, a Trial Országos Bajnokság, válogatott vízilabda mérkőzések, Kettlebel nemzetközi versenyek, a Szépkorúak Sportfesztiválja, valamint a kosárlabda HEPP Kupa négyesdöntő. Ezek az események komoly város marketing jelentőséggel bírtak és bár némelyikük komoly anyagi befektetéssel járt az önkormányzat részéről, hosszú távon biztosan számos pozitív hatással szolgálnak majd. Ezért fontos lenne, hogy az elkövetkezendő években is sikerüljön városunkba csábítani néhány kiemelkedő sporteseményt, sportrendezvényt.

Komoly változás a 2005-ös Sportkoncepció megírása óta, hogy az általános és középiskolák önkormányzati hatáskörből a Tankerülti Központhoz, illetve a Szakképzési Centrumhoz kerültek. Az iskolák üzemeltetése a Tankerületi Központ és a Szakképzési Centrum feladata lett, így bármilyen sporttal kapcsolatos önkormányzati tervet, projektet a bevonásukkal, vezetőjükkel egyeztetve lehet megvalósítani.

A lakosság körében egyre népszerűbbek a különböző szabadidősportok, egyre több sportvállalkozás működik a városban, melyek nagy taglétszámmal üzemelnek. A lakosság pedig egyre több pénzt hajlandó költeni a sportolásra. Egy 500 fős felmérés alapján a ceglédi szabadidős sportolók több, mint 39%-a költ havi 10.000 Ft-nál többet sportolásra.

Cegléd sportváros ezt versenysportolói és lakosai is bizonyítják. Az olimpiai és paralimpiai játékokon 3 arany, 2 ezüst és 2 bronzérmet szereztek városunk sportolói. De büszkélkedhetünk 42 db világbajnokságon és Európa-bajnokságon szerzett éremmel is. Városunk sportolói 3 olimpiai / paralimpiai, 6 világbajnoki és 20 Európa-bajnoki címmel büszkélkedhetnek. A magyar birkózósport első hivatalos világbajnoki aranyérmét a ceglédi Gál József szerezte.

Városunk a kormány által meghatározott hat látvány-csapatsportágból (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, röplabda és jégkorong) négy sportágban, hat csapattal rendelkezik.

Hagyományait őrzi és jól mutatja be a több, mint 25 éves Ceglédi Sportmúzeum tárlata.

Az élsport mellett a lakosság körében is meglehetősen népszerű a sport, a lakosság nagy része látogatja a helyi sporteseményeket, mérkőzéseket rendszeresen, követi a hazai és külföldi sportéletet a médiában. De a szurkolás mellett mozogni is szeretnek a ceglédiek. 2020-ban 20 körüli a különböző sportvállalkozások száma, ahol a helyi lakosok sportolni járnak, kerékpáros és futó egyesület is szerveződött az évek során, akik önálló rendezvényeket is tartanak a város lakói számára.

1.2 A Sportkoncepció elvei:

 • A koncepció tartalmazza azokat a célkitűzéseket és a célkitűzésekhez tartozó azon feladatokat, amelyeket az Önkormányzat – mindenkori költségvetése adta lehetőségének függvényében – döntéseiben a sport területén iránymutatónak tekint.
 • A koncepció elismeri, hogy a testkultúra az egyetemes kultúra része, az egészségvédelem, a rekreáció fontos eszköze, a szabadidő eltöltésének társadalmilag is hasznos módja. A sport jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi nevelésében, fizikai fejlesztésében, a jellem és személyiség formálásában.
 • A sport hozzájárul az esélyegyenlőség kiteljesedéséhez, a tolerancia fejlődéséhez, elősegíti a tisztességes játék (fair play) szellemiségének terjedését, valamint kulcsszerepet tölt be a káros szenvedélyek (alkohol-, dopping- és drogfogyasztás) elleni harcban.

1.3 Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai

Cegléd Város Önkormányzata, figyelembe véve a magyar sport hosszú távú fejlesztési koncepcióit:

 • meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót és a helyi sportszervezetek képviselőivel együttműködve gondoskodik annak betartásáról,
 • a Sportkoncepció célkitűzéseivel összhangban, a városi sportkoordinátoron keresztül együttműködik a helyi sportszervezetekkel, sportegyesületekkel és támogatja tevékenységüket,
 • fenntartja és üzemelteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket,
 • a sportkoordinátor számára külön éves költségkeretet biztosít, aki az éves költségvetési tervében előre rögzítettek szerint támogatja iskolai versenyek lebonyolítását, lakossági és versenysport események rendezését, valamint saját ingyenes sport rendezvényeket szervez meg a város lakossága számára
 • lehetőségeihez mérten igyekszik minden korosztálynak ingyenes sportolási lehetőséget biztosítani évente legalább egy alkalommal
 • lehetőségekhez képest támogatja a nemzetközi sportkapcsolatok kialakítását
 • közreműködik a sport népszerűsítésében, elismerve ezzel a sportolás prevenciós szerepét az egészség megőrzésében.
 • a fenntartóval együttműködve támogatja az iskolai testnevelés és sporttevékenység feltételeinek megteremtését,

2. Sporttevékenységek területei

8.4 Óvodai testnevelés

Az egészséges életmódra nevelést nem lehet elég korán kezdeni. Minél fiatalabbak vagyunk, annál fogékonyabbak vagyunk, annál könnyebben tanulunk. Ebben az időszakban a legkönnyebb kialakítani szokásokat és a rendszeres testmozgásra nevelni a gyerekeket, úgy hogy a későbbiekben őket érő ingerek (leterheltség az iskolában, „okoskütyük”, közösségi oldalak, stb.) se vezessék le őket az egészséges életmódról.

A koncentrációzavar, hiperaktivitás-zavar, figyelemhiányosság napjaink egyik komoly problémája, amely gyermekkortól végig kíséri az emberek életét. Az összefoglaló néven ADHD-nak nevezett problémakör előfordulási aránya világviszonylatban a gyermekeknél 3-6% körüli, míg a felnőttek esetében 2-3% körüli. Több kutatás és tanulmány eredménye mutatott rá arra, hogy a mozgás segít a koncentrációban, ezt többek között az úgynevezett Flanker-teszttel is bizonyították már kutatók.

A 363/2012. (XII.17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról is külön fejezetet szentel az egészséges életmód alakításáról. „Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása, a gyermek testi fejlődésének elősegítése ebben az életkorban kiemelt jelentőségű.” Ezen belül az óvodai nevelés feladata:

 • a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése;
 • a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése;
 • a gyermeki testi képességek fejlődésének segítése;
 • a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése;
 • megfelelő szakemberek bevonásával – a szülővel, az óvodapedagógussal együttműködve – speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása.

A gyermekeket a mozgásos játékok fejlesztik a mozgásban, testtartásban, rávezetik az egészséges életmódra és elősegítik a koncentrációjukat, tanulási hatékonyságukat. A tornának, játékos mozgásoknak teremben és szabad levegőn, eszközökkel és eszközök nélkül, spontán, vagy szervezett formában az óvodai nevelés minden napján lehetőséget kell biztosítani. Az éves tanterv meghatározásánál érdemes sportszakember bevonásával megtervezni a testmozgással kapcsolatos, életkori sajátosságoknak megfelelő feladatokat, akár éves szintű felméréseket.

A szakemberrel való együttműködés alapján érdemes az óvodai testnevelés feltételeinek (létesítmény, eszközök) állapotát felmérni egy egységes szempontrendszer alapján, hogy megállapíthassuk, hogy a szakmai elképzeléseket mennyire támogatja, segíti a jelenlegi feltételrendszer. A felmérés után meghatározhatjuk a következő évekre szóló feladatokat az óvodai testnevelés feltételrendszerének fejlesztéséhez.

Mind e mellett fenn kell tartani az óvodások sportolásának támogatását, ami jelenleg minden óvoda számára adott az önkormányzat és a Living Sport Kft. által kötött együttműködés keretén belül, melynek értelmében minden hétköznap délelőtt folynak tollaslabda oktatások a város óvodásai számára a tanév során. A sportág megváltoztatása időnként célszerű lehet, de a folyamatos mozgáslehetőség biztosítása továbbra is kiemelt fontosságúnak kell lennie az önkormányzat óvodákkal kapcsolatos feladatai között.

Cegléd a Ceglédi VSE tekintetében komoly hagyományokkal és eredményekkel büszkélkedő, számos szakosztállyal rendelkező sportegyesülettel és országos bajnokságokban részt vevő klubokkal rendelkezik szinte minden komolyabb sportágban. Jelentős előrelépés lehetne, ha a klubokat bele tudnánk vonni az óvodák életébe és meghatározott menetrend szerint, éves szinten meghatározott alkalommal foglalkozásokat szervezhetnének a gyermekeknek, ezzel segítve és könnyítve az óvónők munkáját és kialakítva a kapcsolatot már ilyen fiatalon a gyermekekkel, akik később sportolóik, szurkolóik, vagy támogatóik lehetnek.

Az elmúlt években egyes óvodák kiemelt aktivitással vettek részt a városi sportrendezvényeken, ennek a hagyománynak a megtartása továbbra is fontos kell, hogy legyen a város számára. További fejlődési lehetőség, hogy még több óvodánál érjünk el nagyobb aktivitást.

Az önkormányzat feladatai az óvodai sport területén:

 • Sportszakember bevonása a tanév sportmunkatervének megtervezésébe
 • A tollaslabda oktatás megtartása, vagy a későbbiekben helyette más sportág rendszeres, ingyenes oktatásának biztosítása
 • A sportegyesületek, klubok bevonása az óvodai sportoktatásába
 • Éves szinten az szülők edukálása az egészséges életmód témakörében, kihangsúlyozva a rendszeres sportolás pozitív hatásait gyermekük későbbi életében
 • Az óvodák segítése önkormányzati, vagy más jellegű pályázati lehetőségek útján az óvodai testnevelés minél magasabb színvonalú feltételeinek biztosításához
 • Az óvodák minél nagyobb számban történő bevonása az ingyenes városi sporteseményekbe.

Az óvodai sport támogatása és annak a városi Óvodai és Általános Iskolai Sportfejlesztési Rendszerbe való illeszkedéséről a Sportkoncepció végén található mellékletből lehet részletesen tájékozódni.

Óvodai sportolási lehetőségek felmérése – helyszínek, létesítmények

A Sportkoncepció elkészítésekor kikértük az óvodavezetők véleményét és segítségét az óvodákban megtalálható sportolásra alkalmas létesítmények, területek helyzetéről, állapotáról. Az általuk megküldött adatok alapján a helyzet 2020. augusztusában a következő:

Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda – Posta utcai Tagóvodája

Sportra alkalmas területek száma Terület megnevezése Terület mérete Terület állapota Eszközök, felszereltség
1 Udvar 2200 m2 megfelelő füves, homokos terület
2 Csoportszoba 50 m2 sokféle, változatos eszköz

 

Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda – Báthori utcai Tagóvodája

Sportra alkalmas területek száma Terület megnevezése Terület mérete Terület állapota Eszközök, felszereltség
1 Udvar 2400 m2 megfelelő
2 Csoportszoba 62 m2 sokféle, változatos eszköz

 

Pesti Úti Óvoda – Köztársaság utcai Tagóvodája

Sportra alkalmas területek száma Terület megnevezése Terület mérete Terület állapota Eszközök, felszereltség
1 Aszfalt pálya 70 m2 repedezett, töredezett, hézagos A gyermeklétszám miatt bővíteni szeretnénk. Kerékpározásra, rollerezésre, szabad játékra, sport versenyekre, rendezvények megtartására használjuk.
2 Tornaszoba 60 m2 minden szükséges eszköz megvan

 

Pesti Úti Óvoda

Sportra alkalmas területek száma Terület megnevezése Terület mérete Terület állapota Eszközök, felszereltség
1 Tornaterem 45 m2 a tornaterema az épület pincéjében található ami sajnos vizesedik, ezáltal dohohos a levegő, rossza a szellőzése is
2 Udvar 95 m2 az udvar 95m2-es része gumilappal van borítva, amit gyakran használunk tornafoglalkozások megtartására  

 

Lövész Utcai Óvoda

Sportra alkalmas területek száma Terület megnevezése Terület mérete Terület állapota Eszközök, felszereltség
1 Füves terület 500 m2 Teljesen üres terület
2 Tornaterem 54 m2 nagyon sok sporteszközzel rendelkeznek

 

Lövész Utcai Óvoda – Szép utcai Tagóvodája

Sportra alkalmas területek száma Terület megnevezése Terület mérete Terület állapota Eszközök, felszereltség
1 Nincs ilyen terület      

 

Lövész Utcai Óvoda – Malom téri Tagóvodája

Sportra alkalmas területek száma Terület megnevezése Terület mérete Terület állapota Eszközök, felszereltség
1 Nincs ilyen terület      

 

Lövész Utcai Óvoda – Fűtőház utcai Tagóvodája

Sportra alkalmas területek száma Terület megnevezése Terület mérete Terület állapota Eszközök, felszereltség
1 Nincs ilyen terület      

 

Széchenyi Úti Óvoda

Sportra alkalmas területek száma Terület megnevezése Terület mérete Terület állapota Eszközök, felszereltség
1 Füves udvar     Megfelelő mennyiség és minőség

 

Széchenyi Úti Óvoda – Deák utcai Tagóvodája

Sportra alkalmas területek száma Terület megnevezése Terület mérete Terület állapota Eszközök, felszereltség
1 Füves udvar     Megfelelő mennyiség és minőség

 

Széchenyi Úti Óvoda – Budai úti Tagóvodája

Sportra alkalmas területek száma Terület megnevezése Terület mérete Terület állapota Eszközök, felszereltség
1 Füves udvar     Megfelelő mennyiség és minőség

 

Széchenyi Úti Óvoda – Ugyeri úti Tagóvodája

Sportra alkalmas területek száma Terület megnevezése Terület mérete Terület állapota Eszközök, felszereltség
1 Füves udvar     Megfelelő mennyiség és minőség

 

Magyarok Nagyasszonya Katolikus Óvoda Kőrösi Úti Óvodája

Sportra alkalmas területek száma Terület megnevezése Terület mérete Terület állapota Eszközök, felszereltség
1 Udvari gumis játszófelület kb. 20 m2 felújításra szorul kézi tornaszerek, mászókák, egyensúlyozó eszközök

 

Magyarok Nagyasszonya Katolikus Óvoda Eötvös Téri Óvodája

Sportra alkalmas területek száma Terület megnevezése Terület mérete Terület állapota Eszközök, felszereltség
--Megépítése folyamatban--

 

2.2 Diáksport

„A gyerekek teljes kibontakozása mozgás nélkül elképzelhetetlen.” – Catherine Davis

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény egyik legfigyelemreméltóbb rendelkezése, hogy kötelezővé teszi a mindennapi testedzés feltételeinek megteremtését. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 27. § 11. pontja elrendeli a mindennapos testnevelést legalább napi egy testnevelésóra keretében, melyből legfeljebb heti 2 óra tanításon kívüli sportfoglalkozások igazolásával kiváltható.

Az iskolák pedagógiai programjának egyik kiemelt feladata a diákok egészséges életmódra nevelése, fizikai állapotának fejlesztése, a rendszeres sportolás, mozgás iránti igényük felkeltése. Az iskolai testnevelésnek kiemelt szerepe van abban, hogy kialakítsa a tanulókban a rendszeres, testmozgás iránti igényt, segítse a tanulót a számára legideálisabb mozgásforma, sportág megtalálásában.

Városunkban 4 általános iskola, 1 Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 5 középiskola található. Az iskolák által közölt adatok alapján a 2019/2020-as tanév tavaszán közel 3100 általános iskolás és valamivel több, mint 2550 középiskolás tanuló járt valamelyik köznevelési intézménybe. Arról sajnos jelenleg nincs pontos adatunk, hogy a tanulók milyen arányban sportolnak valamilyen versenysportban. Ennek felmérése fontos feladat, hogy pontos adataink legyenek arról, hogy mennyi diák van az iskolákban, akik nem sportolnak rendszeresen. Az önkormányzat elsődleges feladata az ő aktivitásuk növelése.

Ugyan a kormány meghirdette a mindennapi testnevelés programját, de ez sem tudja kiváltani a nap többi részében jelenlévő mozgáshiányt. A gyerekeket mindenhova autóval hordják, a játszóterek, dühöngők helyett online tereken keresztül töltik együtt az idejüket. Mind ezek mellé párosul az egészségtelen táplálkozás. Az OECD 2019-es jelentése szerint az életkorral párhuzamosan nő a túlsúlyosak, elhízottak aránya. Míg a gyermekeknél minden negyedik-ötödik gyermek érintett, addig a 15-16 éves lányoknál már a 30%-ot közelíti a túlsúlyosak aránya. Több kutatás és tanulmány is megfigyelte, hogy a túlsúlyos gyerekeknél minél nagyobb a túlsúly mértéke, annál rosszabbak a tanulmányi eredményei. Míg az edzettebb, fittebb tanulók jobban teljesítettek az iskolapadban is, kevésbé jó formában lévő társaikhoz képest. Egy svéd kutatás alapján azok a gyerekek, akik ugyanabban az iskolában, ugyanazon a környéken, ugyanolyan körülmények között élve heti 5 testnevelés órán vettek részt jobbak voltak szövegértésben és matematikában, mint a heti 2 testnevelés órán részt vevő társaik.

A fiatalok fizikai állapotromlásának megállítása, az egészségkárosodás megelőzése, a káros szenvedélyek elleni küzdelem és a felnövekvő generációk egészséges életvitelének kialakítása csak a köznevelési intézmények és az ott dolgozó pedagógusok mind hatékonyabb szerepvállalásával oldható meg.

Ugyan az iskolák kikerültek az önkormányzatok hatásköréből, de a tanulók jelentős része ceglédi lakos, így a városnak szerepet kell vállalnia az egészséges életmódra nevelés feladataiban, aminek fontos eleme a sport, a testmozgás. Kiemelt időszak ez a gyerekek életében, hiszen itt rögzülhetnek azok a szokások, amelyek későbbi életükre is kihat majd. A 2020 tavaszán indított online sportolási szokásokat felmérő kérdőívre választ adó 500 ember 90,8%-a 18 évnél idősebb volt és mint kiderült közülük, aki rendszeresen sportol jelenleg is, azok 53,3%-a sportolt rendszeresen, vagy versenyszerűen korábban, azaz zömében iskolás évei alatt.

A mindennapos testnevelés esetében a testnevelő tanárokat érintő esetleges terhek csökkentése érdekében érdemes lenne az általános iskola alsós évfolyamain a városi sportegyesületek bevonása. Az egyesületi sportszakemberek által tartott testnevelés órák csökkentenék az iskola terhét, a diákok több fajta mozgásformával megismerkedhetnének, valamint lehetőséget biztosítani a helyi sportágak számára, hogy a diákok kapcsolatba kerüljenek velük és később hozzájuk csatlakozzanak igazolt sportolóként. Ennek érdekében a város feladata a Ceglédi Tankerületi Központ és a város sportegyesületeinek összekötése és a megállapodások elősegítése.

Sajnos trendnek mondható, hogy az iskolák egyre kevesebb sportversenyt rendeznek, vannak olyan köznevelési intézmények, melyek semmilyen versenyt sem szerveznek a tanév során. A tanterv kialakításában az önkormányzat nem vesz részt és nem szólhat bele, ám mégis fontos feladat, a korábbi nagy hagyománnyal bíró iskolák közötti sportversenyek visszaállítása. A sport növeli a versenyszellemet, a sikeres eredmények növelik a kötődést az iskolák és tanulóik között.

Jelenlegi gyakorlat az, hogy az iskolai versenyekre az utánpótlás sportban versenyszerűen sportoló tanulókat nevezik a testnevelők a városi iskolai sportrendezvényekre. Ezt a megszokást ki kell vezetnünk a rendszerből, nem a heti 3-5 edzéssel és hétvégén egy mérkőzéssel, vagy versennyel rendelkező tanulók további terhelése, mozgatása a feladata az iskolai sportrendezvényeknek, hanem azoké a tanulóké, akik egyébként keveset mozognak. A célunk az, hogy elsősorban azok vegyenek rajta részt, akik a kötelező testnevelés órákon kívül nem sportolnak.

Az önkormányzat minden évben anyagi keretet biztosít a város sportkoordinátorának költségvetésén keresztül az iskolai sportversenyek támogatására. Ezen felül fontos feladat kell, hogy legyen az elkövetkezendő időszakban a testnevelő tanárokkal való hatékonyabb és mélyebb együttműködés, melyhez elengedhetetlen a testnevelők motiválása, jutalmazása, plusz munkájuk megfelelő díjazása. Ennek érdekében együttműködési megállapodást célszerű kötni a tankerülettel és centrummal a költségek közös viselése érdekében.

2.2.1 Úszásoktatás

Cegléd Város Önkormányzata az elmúlt évekhez hasonlóan 2020-ban is megállapodást kötött a Ceglédi Vasutas SE-vel az iskolások úszásoktatásával kapcsolatban. A megállapodás értelmében a Ceglédi Vasutas Sportegyesület biztosítja a megfelelő végzettséggel rendelkező szakembereket, valamint vállalja az oktatás szervezését, lebonyolítását. Minden általános iskola második évfolyamos osztálya egyenként 15 alkalommal részesül az oktatásban.

Az érintett iskolák:

 • Várkonyi István Általános Iskola
 • Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda
 • Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskola
 • Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda
 • Losontzi István Általános Iskola

Az úszásoktatás támogatásának megtartása fontos feladat az önkormányzat számára az elkövetkezendő években is.

Az iskolák tanulói fontos célcsoportot jelentenek a helyi egyesületek, klubok számára, akik folyamatosan igyekeznek növelni utánpótlás bázisukat. Ezért, ahogy az óvodáknál, így itt is fontos, hogy segítsünk kapcsolatot teremteni és tartani az iskolák és az egyesületek, klubok között. Ennek egyik fajtája lehet, ha az adott iskolai sportversenyek lebonyolításában segítenek az adott sportág profi utánpótlás, vagy felnőtt sportolói, sportszakemberei. A mellett, hogy ez komoly segítséget jelent a testnevelőknek, az egyesületek számára is jó kapcsolatteremtési lehetőséget biztosít, ahol újabb tehetségeket fedezhetnek fel.

2.2.2 Sportágválasztás

A sportoló gyermekek körében az esetek többségében nem történik tudatos sportág választás. A gyermeket a szülői befolyás, a barátok, az osztálytársak, vagy egyéb külső ingerek is elindíthatják egy sportág irányába. Ebből a későbbiekben gondok is adódhatnak a gyermek sportolása során. Nem fejlődik megfelelően egy adott sportághoz, nem lesz megfelelő izomzata, ami később sérüléseket okozhat, vagy egyszerűen csak lemarad a társaitól, elmegy a kedve és abba hagyja az adott sportágat, akár a rendszeres sportolást is.

Ma már rendelkezésre állnak olyan vizsgálatok, felmérések, amik a gyerekek tudatos antropometriai, biofizikai, pszichológiai, pszichometriai, izomösszetétel, szív és keringési rendszeri és a kognitív képességek vizsgálatával megtudjuk határozni, hogy mely sportágat lenne érdemes választania az adott gyermeknek személyre szabva.

A város öt éves sporttal kapcsolatos céljai között szerepelnie kell, hogy a 7-10 éves korosztály közül egy adott életkorban lévő gyerekeken minden évben elvégezzük ezeket a felméréseket, ezzel segítve a szülőket a sportágak kiválasztásában. Ez természetesen költséggel jár, meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy milyen anyagi vonzattal járna ennek a rendszernek a bevezetése és esetlegesen milyen pályázati, szponzori, vagy egyéb bevételi forrásokat tudnánk ráfordítani.

2.2.3 Megállapodás középiskolákkal az 50 órás közösségi szolgálatról

Azt is el kell fogadnunk, hogy nem mindenkiből lesz sportoló és nem mindenki fog rendszeresen heti 3-4 alkalommal sportolni későbbi élete során. Ezért fontos feladat, hogy a tanulókat a sportszervezés háttér munkáiba, rejtelmeibe is bevezessük. Az önkormányzat és az iskolák együttműködésének keretében a tanulók részt vehetnek a városi sportrendezvények szervezésében, lebonyolításában, így beletanulhatnak a sportszervezés szakmájába is, ami később lehet, hogy ebbe az irányba tereli őket, vagy akár későbbi vállalkozóként könnyebben és szívesebben fognak egy ilyen jellegű rendezvényt támogatni. Ehhez szükséges minden középiskolával egy megállapodás megkötése az 50 órás közösségi szolgálatról, melynek keretében a tanulók megismerkedhetnek a sportszervezés területével is.

Az önkormányzat feladatai az iskolai és diáksport területén:

 • Az általános és középiskolák sportversenyeinek támogatása
 • A köznevelési intézmények sportcélú létesítményeinek (sportpályák, tornatermek) és sportszereinek fejlesztése céljából az érintett sportszervezetek bevonásával ki kell használni a társasági adóhoz kapcsolódó támogatási lehetőségeket. (Pl.: kézilabda pálya építési program, Teqball asztal beszerzési program, óvodai sportpálya építési program)
 • Az önkormányzat továbbra is feladatának tekinti a tanulókat célzó sportesemények megszervezését
 • Az általános iskolások számára biztosított ingyenes úszásoktatás támogatás megtartása osztályonként 15-20 alkalommal egy tanévben
 • A rendszeresen sportoló és nem sportoló diákok arányának felmérése az általános és középiskolákban
 • A sportegyesületek és klubok, valamint az köznevelési intézmények közötti szorosabb kapcsolat kialakítása, melynek keretén belül a sportegyesületek szakemberei szervezett formában szerepet vállalnak a mindennapos testnevelés megvalósításában és segítik az iskolai sportversenyek lebonyolítását
 • Együttműködési megállapodás megkötése a középiskolákkal az 50 órás közösségi szolgálat keretein belül, hogy a tanulók sportrendezvények szervezésével is letölthessék, ezzel lehetőséget biztosítva a számukra az ezzel a szakmával való ismerkedésre
 • A város sportegyesületeivel és sportvállalkozásaival közösen egy szociális keret, valamint támogatási rendszer létrehozása, mellyen keresztül az olyan rászoruló tanulókat támogatja, akiknek kedvük és tehetségük meglenne, hogy valamilyen versenysportban kipróbálják magukat, de családjuk anyagi helyzete erre nem teremt lehetőséget.
 • Meg kell próbálni komolyabb Diákolimpiai versenyeket a városba hozni, amelyek a városmarketinghez is pozitívan hozzájárulnak.
 • A Ceglédi Tankerületi Központ és a város sport egyesületeinek összekötése és a megállapodások elősegítése az általános iskolákban tartandó sportágspecifikus testnevelés órákról.
 • A sportág kiválasztási rendszer megvalósításának felmérése, és megvalósítási terv készítése
 • Köznevelési intézmények, illetve önkormányzatok részére kiírt sportfejlesztési pályázatok figyelemmel kísérése, támogatása és azok lebonyolításában való aktív részvétel biztosítása.

A diáksport támogatása és annak a városi Óvodai és Általános Iskolai Sportfejlesztési Rendszerbe való illeszkedéséről a Sportkoncepció végén található mellékletből lehet részletesen tájékozódni.

 

Iskolai sportolási lehetőségek felmérése – helyszínek, létesítmények

A Sportkoncepció elkészítésekor kikértük az általános és középiskolák igazgatóinak véleményét és segítségét az iskolákban megtalálható sportolásra alkalmas létesítmények, területek helyzetéről, állapotáról. Az általuk megküldött adatok alapján a helyzet 2020. augusztusában a következő:

 

Várkonyi István Általános Iskola – Széchenyi úti épülete

Sportra alkalmas területek száma Terület megnevezése Terület mérete Terület állapota Eszközök, felszereltség
1 Tornaterem 200 m2 Teljes felújításra szorul. Festés, ablakcsere, padlózat kicserélésére lenne szükség Megfelelő állapotban vannak az eszközök, a felszereltség jó.
2 Kézilabda pálya 800 m2 jó, A vonalak elkoptak, festésre szorul.  

 

Várkonyi István Általános Iskola – Rákóczi úti épülete

Sportra alkalmas területek száma Terület megnevezése Terület mérete Terület állapota Eszközök, felszereltség
1 Tornaterem 300 m2 Beázik, festésre szorul Eszközállomány hiányos

 

Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskola – Eötvös tér

Sportra alkalmas területek száma Terület megnevezése Terület mérete Terület állapota Eszközök, felszereltség
1 Tornaterem 290 m2 fejlesztésre szorul Hiányos, elavult, rossz állapotú, a szükséges eszközök hiányosak
1 Tornaterem 290 m2 fejlesztésre szorul Hiányos, elavult, rossz állapotú, a szükséges eszközök hiányosak

 

Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskola – Népkör utca

Sportra alkalmas területek száma Terület megnevezése Terület mérete Terület állapota Eszközök, felszereltség
1 Tornaterem 290 m2 javításra, fejlesztésre szorul Elavult, elhasznált, a szükséges eszközök hiányosak

 

Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola

Sportra alkalmas területek száma Terület megnevezése Terület mérete Terület állapota Eszközök, felszereltség
1 Tornaterem 10 x 20 m2 felújított felszereltség jó, oktatáshoz minden eszköz megvan
2 Tornaterem 10 x 12 m2 felújított felszereltség jó, oktatáshoz minden eszköz megvan
3 Tornaterem 6 x 15 m2 felújított alacsony belmagasság
4 Kézilabda pálya 20 x 40 m2 rossz balesetveszélyes aszfalt burkolat

 

Református Általános Iskola és Óvoda

Sportra alkalmas területek száma Terület megnevezése Terület mérete Terület állapota Eszközök, felszereltség
1 Konditerem 124 m2 elavult megfelelő
2 Kézilabda pálya 34 x 20 m2  
3 Tornaszoba 127 m2 jó, de a belmagasság alacsony minden szükséges eszköz megvan
4 Szabadtéri kondiudvar 54 m2 modern Kiváló

 

 

 

 

 

A koncepció további tartalma a csatolmányok résznél letölthető teljes dokumentumban olvasható!

Csatolmány(ok):