Hírek

Elérhetőségek

Szervezési Iroda

Szervezési Iroda alapfeladatai

A Szervezési Iroda feladatai Cegléd és Kőröstetétlen vonatkozásában:

 • önkormányzatok és szervei működésének biztosítása (ülések megszervezése, meghívók kézbesítése, jegyzőkönyvek elkészítése, felterjesztése törvényességi felügyelet számára);
 • a CTKT és szervei működésének biztosítása
 • önkormányzati döntések (rendelet, határozat) nyilvántartása, közzététele;
 • polgármester, alpolgármester, jegyző, aljegyző tevékenységeivel kapcsolatos titkársági, adminisztrációs feladatok;
 • szépkorúak köszöntésének előkészítése;
 • település név, címer és zászló használatának engedélyezése
 • birtokvédelem
 • rendezvénytartási engedéllyel kapcsolatos hatósági feladatok
 • települési önkormányzati jegyző hatáskörébe tartozó, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben előírt feladatok ellátása;
 • önkormányzati személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátási feladatok ellátásával kapcsolatos döntések előkészítése, kapcsolattartás a feladatellátás szolgáltatóival;
 • nappali szociális ellátás (bölcsőde) fenntartói felügyelete
 • önkormányzati költségvetési szervek fenntartói döntéseinek előkészítése, törzskönyvi ügyintézése
 • köznevelési (óvoda), közművelődési, közgyűjteményi igazgatási feladatok
 • kitüntetések, ösztöndíj-pályázatok döntés-előkészítése, kezelése
 • egészségügyi igazgatás (alapellátás: felnőtt háziorvos, házi gyermekorvos, fogászati alapellátás, iskola-egészségügy, háziorvosi ügyelet, védőnői szolgálat)
 • a hivatali alkalmazottakra vonatkozó egészségügyi alkalmassági vizsgálatok szervezése
 • funkcionális feladatok a Hivatal tekintetében: (informatika, ügyvitel, iratkezelés, hivatali gépjármű üzemeltetése); városháza / községháza üzemeltetése, gondoksági feladatkör
 • az önkormányzati ASP keretrendszer, valamint az ASP Iratkezelő Szakrendszer üzemeltetése – az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó iratkezelés biztosításával
 • informatikai biztonsági felelős: informatikai biztonsági rendszer szabályozása, üzemeltetése
 • adatvédelmi felelős

Kőröstetétlen önkormányzati feladatköre tekintetében:

 • településüzemeltetési feladatok (víziközmű-szolgáltatás, hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, köztemető üzemeltetés, közterület üzemeltetés) igazgatása,
 • önkormányzati vagyonhasznosítási ügyek

Egyéb feladatok:

 • Cegléd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata működésének biztosítása (adminisztráció, ülések megszervezése, jegyzőkönyvek elkészítése, felterjesztése törvényességi felügyelet számára, döntések nyilvántartása, közzététele)
 • személyzeti feladatok, közfoglalkoztatottak szervezése
 • nyári diákfoglalkoztatottak munkaszervezése
 • választással, népszavazással kapcsolatos feladatok
 • esélyegyenlőségi referensi feladatok
 • önkormányzati honlap üzemeltetése, közérdekű közzététel, adatszolgáltatás
 • kapcsolattartás a Ceglédi Hírmondó szerkesztését ellátó gazdálkodó szervezettel
 • belső szabályzatok (közjogi szervezetszabályozó eszköz) szerkesztése, nyilvántartása, közzététele;
 • Cegléd térinformatikai rendszer folyamatos aktualizálása (feltöltése) és kezelése
 • Bogácsi üdülő üzemeltetése

 Az iroda vezetője: Jáger Mária

 Telefon: +36 53 511 408

 E-mail: jager.maria@cegledph.hu

Az iroda engedélyezett létszáma - az irodavezetővel együtt - 26 fő a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata szerint.

Ügyfélfogadási idő a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendje szerint.

Az irodához tartozó további elérhetőségek megtekinthetők a telefonos elérhetőségek oldalon.